21. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - צנזורה - 1/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  21. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - צנזורה - 1/2/1942
כותרת משנה  אנגלית

21

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

1/2/1942

(אנגלית)

צנזורה

 

אדוני,

 

אבקש להסב את שימת לבך למדיניות הצנזורה לגבי ההצעות להקמת צבא יהודי. זה זמן מה נראה, כי מדיניותה הנחרצת של הצנזורה הארץ-ישראלית היא לאסור פרסום התייחסות כלשהי לרעיון הצבא היהודי בעיתונות המקומית.[1] לעומת זה, מברק שסיכם מאמר ב״ניו-יורק טיימס״, ששלל את הרעיון, הותר לפרסום.[2] אחר-כך נאסרה לפרסום כתבה שדיווחה על הצהרות בעד הצבא היהודי, שגם היא הופיעה ב״ניו-יורק טיימס״. הסוכנות היהודית טוענת, כי מתן פרסום למתנגדי תוכנית זאת בעוד שהשקפות תומכיה נאסרות, רחוקה מלהיות הליך הוגן. 

בנאמנות,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

הערות:


[1] ר' תלונת מ״ש למפקדת הצבא הבריטי בירושלים על הצנזורה 18/2/1941 (אצ״מ S 25/5089). ביקורת על מדיניות הצנזור בא״י מתח בפרלמנט ב-21/1/1942 הציר דניאל ליאופולד ליפסון, ששאל את סגן שר המושבות הרולד מקמילן: ״מפני מה בולמת הצנזורה בא״י פרסום בעיתונות של תיאורים, אסיפות וכינוסים, שנועדו להשפיע על ההתנדבות לצבא?״, וב-28/1/1942 שאל אותו הציר ארתור קריץ׳-ג׳ונס: ״מדוע נפסלו כרוזים על הגיוס, שפנו לרגשות הלאומיים של היישוב העברי? היש בדעת הממשלה לנקוט מדיניות אחרת מאשר מעשים כאלה, שאין בהם כדי לעורר כבוד לאדמיניסטרציה הבריטית מצד עם שקיומו נמצא בסכנה במלחמה זו?״ (״דבר״ 23-30/1/1942).

[2] ר' מסמך 41.

 

העתקת קישור