19. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - ״סטרומה״, רישיונות עלייה - 30/1/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  19. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - ״סטרומה״, רישיונות עלייה - 30/1/1942
כותרת משנה  אנגלית

19

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

30/1/1942

(אנגלית)

״סטרומה״, רישיונות עלייה

 

מר מקפרסון יקר,

 

בהתייחסות לשיחתי איתך ב-19 בינואר 1942, נודע לי כי למר מרטין סגל, אחד מנוסעי האונייה ״סטרומה״ הנמצאת עכשיו באיסנטבול, הוענקה אשרה לארץ- ישראל והוא כבר בא לארץ. עובדה זו מאשרת כמדומה את הנחתנו, כי לא קיים כלל נוקשה ומוחלט לגבי כל המקרים של כניסת פליטים מארצות אויב, אלא ששרוי לשלטונות המקומיים להפעיל שיקול דעת לגבי מתן אשרות לפליטי מלחמה.

אשר ל-400 המועמדים לקבלת אשרות עלייה ברומניה, וידאתי כי בטרם הוכרזה רומניה ארץ אויב, נשלחו מירושלים הוראות טלגרפיות להנפיק רישיונות עלייה לרובם.

אורשה לנצל הזדמנות זו כדי לסכם את הנושאים שהעליתי בראיון איתך, ואוקיר מאוד קבלת החלטה בהקדם לגביהם:

1. הנפקת מכסת עלייה למחצית השנה הנוכחית.[1]

2. בקשתנו להסמיכנו לבחור לקבלת אשרות עלייה, לאחר בחירה נאותה, אנשים שנמלטו משטחי אויב ותקועים עכשיו בטורקיה. למעשה, האנשים שבהם מדובר כולם פליטים מרומניה. הם כוללים את נוסעי ״סטרומה״ וכן גם אנשים שהצליחו להימלט מרומניה ולהגיע לטורקיה בסירות דייגים קטנות.

3. הכנסת אותם אנשים ברומניה [לא״י], אשר כבר אושרו להם רישיונות עלייה בטרם הוכרזה ארץ זו כשטח אויב (ראה ההסבר לעיל).

4. מתן אפשרות לעולים עתידיים מבין הפליטים היהודים-פולנים הנמצאים עכשיו בטורקסטן, לקבל את אשרותיהם באמצעות משרד המשלחת הפולנית בטשקנט. דבר זה יחייב ביטול התנאי הקובע שעל כולם להתייצב בשגרירות הבריטית בקוויבישב, על מנת שתחת זאת יסתייעו לזיהויָם במשלחת הפולנית.

5. ההצעה כי ממשלת ארץ-ישראל תשלח לברית-המועצות נציג כדי לפקח על הנפקת אשרות לעולים עתידיים מקרב הקבוצה האחרונה.

לבסוף, אבקש להדגיש לפניך שוב את עניין שחרורם של פליטי האונייה ״דריין״. 

שלך בנאמנות,

משה שרתוק

הערות:


[1] מכסת העלייה שהתפרסמה ב-10/2/1942. הייתה למחצית השנה 31/3/1942-1/10/1941. המכסה חלה על עולים מכל הסוגים ועמדה על 3,000 רישיונות - 1,250 עולים ו-1,750 נשים וילדים נלווים (״דבר״ 12/2/1942).

 

העתקת קישור