18. מברק אל דוד בן-גוריון, הסוה"י, ניו-יורק - תיאום עם ועד החירום הציוני בארה״ב - 28/1/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  18. מברק אל דוד בן-גוריון, הסוה"י, ניו-יורק - תיאום עם ועד החירום הציוני בארה״ב - 28/1/1942
כותרת משנה  אנגלית

18

מברק אל דוד בן-גוריון, הסוה"י, ניו-יורק

 28/1/1942

(אנגלית)

תיאום עם ועד החירום הציוני בארה״בההנהלה מחשיבה ערך שהייתך בוושינגטון אבל מניחה בבירור שתיאום עם ועד החירום מובטח.[1] נודה על מידע בנושא זה גם השקפתך לגבי פרסומי הרביזיוניסטים על סכסוך גלוי בינך והידידים האמריקניים.[2] מציעים להשתמש ככל האפשר במשרדים הציוניים בוושינגטון. ועד החירום מבקש הקצאה מהמגבית הארץ-ישראלית המאוחדת בסך 100,000 דולר. גולדמן[3] מבקש 600 דולר נוספים לחודש לעצמו ו-400 ללוריא. רואים מחסור כספי חריף פה כמאיים על פעילויות חיוניות. אנא הורה כיצד לתאם עבודה ולחסוך הוצאות. שרתוק קפלן

 

הערות:


[1] עפ״י החלטות הקונגרס הציוני הכ״א (1939) הקימו ציוני אמריקה בספטמבר 1939 את ״ועד החירום לעניינים ציוניים״. הוועד ייצג את ההנהלה הציונית בפני המימשל והציבור בארה״ב וניהל את הפעולה הציונית שם. ארתור לוריא התמנה למזכיר המדיני של הוועד.

[2] ״הידידים האמריקניים״ - אנשי ״ועד החירום״. תוכנית ב״ג להקים משרד משלו בוושינגטון עוררה את התנגדות ראשי הוועד. סכסוך סמכויות זה היכה גלים בעיתונות היהודית בארה״ב והרביזיוניסטים שם עשו ממנו מטעמים (שפירא, עמ' 185; טבת/קנאת ג' 397).

[3] ד"ר נחום גולדמן (1982-1895), חבר הוועד הפועל הציוני מ-1929. חבר ההנהלה הציונית מ-1934. מ-1935 בארה״ב. לימים נשיא ההסתדרות הציונית העולמית והקונגרס היהודי העולמי.

 

העתקת קישור