דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 26.12.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 26.12.1937

 

 

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות                                                     ירושלים,  26.12.1937

 

קיבלנו כאן ידיעות בלתי-רשמיות וסודיות בהחלט, שבימים הקרובים עומדת להתפרסם הודעה ממשלתית בנוגע לוועדה החדשה. כנראה בשבוע הראשון של ינואר. קרוב לוודאי, שההודעה תקבע את הפרוצדורה שלפיה תנהג הוועדה, וייתכן שייאמר בה משהו על עצם תוכנית החלוקה.

קיבלנו ידיעות גם מלונדון שבזמן האחרון דנו בממשלה בשאלת ארץ-ישראל. בין המיניסטריונים יש התרוצצות. לפי גירסה אחת מתנגד משרד החוץ לחלוקה. גירסה שנייה אומרת שגם במשרד-החוץ יש מחלוקת רצינית בשאלה הזאת בין מחייבים ושוללים. מכל מה שאנו שומעים מתקבל הרושם, שהדעה השוררת בחוגי הממשלה היא שהחלוקה והקמת מדינה יהודית בחלק מארץ-ישראל זה המקסימום שהממשלה הבריטית יכולה לעשות בשביל היהודים. בחוגי הממשלה התעוררו ספקות אם על הממשלה לעשות בשביל העם היהודי מאמץ כזה. הובעה הדעה, כי העניין היהודי הוא משא כבד מדי בשביל בריטניה. [---] לא מן הנמנע, שההתנגדות מצד היהודים, בכלל זה מצד ציונים, לתוכנית הקמת מדינה יהודית מקילה בהרבה על המתנגדים שלנו בממשלה. חברי הממשלה שהם ידידינו שומעים מפי המתנגדים, שגם אצל היהודים ההתנגדות לחלוקה גדולה, ולא קשה כלל לממשלה הבריטית לבטל את כל העניין. [---]

ביום ו', 24 לח"ז, הודיעני המזכיר הראשי שהנציב העליון מסכים להציב שוטר מוסף עם נשק בכל אוטובוס יהודי. הממשלה תיתן את הנשק והתחמושת וגם 3 לא"י לחודש לכל שוטר. את המחצית השנייה של המשכורת יצטרכו לשלם היהודים.

המחלקה באה בדברים עם חברות האוטובוסים על הסידורים שיש לעשות בעניין זה. הכוונה לא רק לאוטובוסים שבין הערים, כי אם גם לאלה הנוסעים לשכונות מרוחקות, ולמכוניות משא המובילות בלילות את תנובת המשקים העירה. יש לחשוב שסידור זה עלול לעלות 500 לא"י לחודש.

אחרי מעש תגובה מצד היהודים בירושלים, הצענו לממשלה לגייס מספר צעירים שישמרו בשכונות העבריות. עניין התגובה ירד בינתיים מעל הפרק, וגברו ההתנקשויות ביהודים בשכונות, והממשלה הסכימה עתה להצעה של גיוס הצעירים שיעבדו כמתנדבים וישמשו כפטרולים בשכונות המרוחקות. בזמן מילוי תפקידם הם ילבשו בגדי שוטרים מוספים, וחלק מהם יהיו מזוינים.

 

העתקת קישור