דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 15.11.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 15.11.1937

 

 

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות                                                      ירושלים, 15.11.1937

 

לאחר המקרה אתמול [רצח ערבים על-ידי יהודים] החלטתי לבקש מייד ראיון עם ממלא מקום הנציב, כי לא היה לי ספק שממלא מקום הנציב יקרא לי, ורציתי להקדימו.

בראשית השיחה אמר ממלא מקום הנציב, שאומנם רצה לקרוא לי בקשר עם המקרים. בשם ההנהלה הבעתי את צערה על אשר קרה והצעתי לנציב לגייס מאות אחדות של שוטרים מיוחדים [יהודים] שישמרו על הסדר בשכונות, בירושלים, ויגנו גם על עוברי דרך. ממלא מקום הנציב העיר, שהוא מעריך מאוד את ההצעה, ובהמשך השיחה אמר שצר לו מאוד על הסוכנות היהודית, ובאופן אישי עלי. הוא יודע שההנהלה מתנגדת למעשים אלה. הוא התפעל מהעמדה האמיצה של באי-כוח ההנהלה, שבאה לידי ביטוי בנאומים. הממשלה יודעת את האמת, אבל אין לה יכולת לפרסמה, וכלפי חוץ גורמים המעשים נזק רב ליהודים. החלאה השלטת ביישוב הערבי נכנסת, לדעתו, לתוך חוגים מסויימים ביישוב היהודי. ממלא מקום הנציב הזכיר את הצעתי בענייני ביטחון בפגישה הקודמת, אבל לאור המקרים שקרו קשה מאוד לממשלה להוציאה לפועל.

הערתי שאין בכוונתי ללמד זכות על המעשים. לפנינו נגע שיש לעקרו. הטרור הערבי נמשך כמעט שנתיים, וגם בתוך היישוב היהודי יש כנראה צעירים שנדבקו בו. אם מסקנת הממשלה ממעשי אתמול היא לא להוסיף לתת נשק ליהודים, הרי תהיה זאת טעות מצידה.

אנו אחראים בעד הנשק שנמסר לאנשים שהמלצנו עליהם שלא ישמש למטרות בלתי-חוקיות, ואם יתנו נשק נוסף נהיה אחראים גם בעדו. יתר על-כן, בהינתן לנו יותר נשק נוכל להשפיע על חוגים רחבים בציבור היהודי ליתר משמעת.

ממלא מקום הנציב השיב, שהוא מבין את המצב, אבל המקרים האחרונים מכבידים מאוד על קבלת הצעותינו.

 

העתקת קישור