דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 29.11.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 29.11.1937

 

 

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות                                                      ירושלים, 29.11.1937

 

[---]

בישיבה הקודמת של ההנהלה נשמעה ביקורת חריפה נגד המחלקה המדינית על אשר הקימה ועדות טכניות להכנת חומר בקשר עם בוא הוועדה החדשה. ייתכן שהבירור שלנו בשאלת פירוש החלטת הקונגרס איחר לבוא. טוב היה אילו בירור זה התקיים עוד בציריך, אבל אין להאשים את המחלקה המדינית בדחיית הבירור; לכך אחראית ההנהלה כולה.

בינתיים אי-אפשר היה למנוע את המחלקה המדינית מלתת פירוש, הנראה לה נכון, להחלטות הקונגרס, והוא שמחובת ההנהלה להיכנס למשא-ומתן עם ממשלת המנדט כדי לברר את תוכנית החלוקה. משא-ומתן משמע לא רק לשמוע אלא גם להשמיע, ואף לעמוד על תיקונים בתוכנית, כדי שנוכל להביא לקונגרס הבא את התוכנית הטובה ביותר שאפשר להשיג להקמת מדינה יהודית.

משא-ומתן כזה לא ייתכן בלי הכנה מתאימה. הכנה זו נעשתה דחופה לאחר הודעת בא-כוח הממשלה הבריטית בז'נווה על שליחת הוועדה החדשה שתפקידה יהיה לבוא בדברים עם היהודים ועם הערבים בנוגע לתוכנית החלוקה. [---] המחלקה המדינית עוסקת בהכנות לא רק באמצעות הוועדות; גם המכון לחקר הכלכלה מטפל זה כמה חודשים בשאלות הקשורות בתוכנית החלוקה ואיש לא בא בטרוניה על כך.

אשר להכנות המחלקה, [---] היא נהגה תמיד להרכיב ועדות לשאלות שונות. גם בימי סימפסון[1] ופרנץ'[2] הרכיבה המחלקה המדינית ועדות כאלו. לוועדות אין כל סמכות להחליט. המחלקה תביא את השאלות לדיון והחלטה בהנהלה. הוועדות לא הורכבו מנקודת ראות של מחייבים ושוללים, אלא מאנשים המתאימים לתפקידם על-פי מומחיותם.

מר אוסישקין טוען שעל ידי הקמת הוועדות מתקבל הרושם שדבר החלוקה כבר נגמר [בחיוב]. אם אומנם יש רושם כזה, הרי שנוצר על-ידי החלטת הקונגרס. מינוי הוועדות הוא תוצאה הכרחית מאותה החלטה. צעד זה עצמו לא חידש מאומה.

 

הערות

[1]  סר ג'ון הופ סימפסון – ראו: כרך א (1936), מסמך 1, הע' 11; מסמך 3. הע' 10.

[2]  לואיס פרנץ' – ראו: כרך א (1936), מסמך 3, הע' 10.

 

העתקת קישור