דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 14.11.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 14.11.1937

 

 

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות                                                      ירושלים, 14.11.1937

 

[---]

היה לי סיפוק רב לשמוע מאוסישקין שהוא מגנה את מעשי הרצח גם מטעמים מעשיים [---] אם ננהג לפי רתיחת הדם, הרי אין לנו צורך במוסדות אחראיים, ואיש כטוב בעיניו יעשה. השאלה היא אם מעשים אלה מפסיקים את הטרור הערבי או לא. איש לא הצליח עוד להוכיח שמעשים אלה משיגים מטרה זו.

אם היום נרצחו שישה ערבים במקום שהיה נוח ליהודים לרצוח אותם, זה לא יכול בשום פנים למנוע ערבים אחרים מלרצוח יהודים במקום שנוח להם. אדרבא, זה מעורר את הטרוריסטים [הערבים] ומצדיק את פעולותיהם. אין ספק, שאילמלא הקו החדש של הממשלה היה הטרור הערבי מתגבר למרות כל מעשי התגובה. אין יהודי בארץ, שעסק לו עם ערבים, אשר יסכים למעשי הבריונים. מעשים אלה עלולים גם להחליש את פעולת הממשלה נגד הכנופיות הערביות.

חמשת החברים שנפלו בקריית ענבים לא נהגו זהירות מספקת. לקבוצתם בקריית ענבים יש 14 רובים, והם לקחו אתם רק שניים, וגם הלכו בסך במקום המוכן לפורענויות במקום ללכת במפוזר. הלקח מרצח החמישה הוא שיש לנהוג זהירות יתרה ולהשתמש יותר בנשק שניתן לנו, ולא שיש לרצוח ערבים חפים מפשע במקום אחר. רצח ערבים מוכרח להחליש את הגנתנו, כי זה יחזק את טענת האנגלים "יותר נשק – יותר תגובות".

בידי היהודים נמצאים כיום 3,500 רובים בפיקוח הממשלה. בלי הנשק הזה לא היינו יכולים להחזיק מעמד בנקודות שלנו. הנשק הזה ניתן לנו על יסוד אמון שאנו משתמשים בנשק רק להגנה ולא להתנפלות על אנשים נקיים. כל כדור שהיהודים יורים בערבי חף מפשע הורס את אפשרות הגנתנו. מעשים אלה מחלישים גם את עמדתנו הפוליטית. הרב פישמן מתנגד לממשלה הבריטית, אבל למי הוא חושב למסור את השלטון בארץ, להיטלר, למוסוליני? אולי הוא סבור שאפשר להביא את ארצות-הברית לארץ הזאת? היודע הרב פישמן את עמדת אנשי ארצות-הברית הנמצאים במזרח כלפי ענייננו? הרי הם כולם מתנגדים לנו!

מחר עלול ממלא מקום הנציב העליון לשאול אם נעזור לממשלה בביעור הטרור מצד היהודים – ואנו נימצא במצב משונה: אנו יודעים הכל על המופתי ומקורביו, ולא יאמינו לנו אם נגיד שאין אנו יודעים כלום על הנעשה בקרב הציבור היהודי.

יש לפרסם גילוי-דעת שיהיה מופנה בעיקרו כלפי פנים. גילוי דעת זה יסמן התחלה של מלחמה ציבורית נגד מעשי בריונות. עלינו לכנס שורה של אסיפות מורים, פקידים, אנשי מקצועות חופשיים וכו', כדי להסביר להם הסברה מקיפה את המצב. אני בטוח שהסברה כזאת תועיל. עוד לא התייאשתי מלהוכיח דברים שבהיגיון. לא היה עוד מקרה שאיש אשר בא אלי והצדיק מעשים אלה, לא יודה בטעותו לאחר שמיעת דברי הסברה. יש לערוך מלחמה באנשי הכנופיה הזאת, שירגישו שהם בודדים במחנה, וכל הציבור מתייחס אליהם באיבה.

 

העתקת קישור