מתוך יומן העבודה - ירושלים, 2.11.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 2.11.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                          ירושלים, 2.11.1937

 

[---]

בר-כוכבא מאירוביץ בא להיוועץ עמי ועם ג'וזף בכמה נקודות הנוגעות בעיקר לדיג. שאלה אחת היא, אם עלינו לקבל את ההצעה האיטלקית להקים חברת דיג משותפת, או שמוטב לבדוק את האפשרות של שותפות כזאת עם חברה הולנדית. היתרונות הטכניים כולם לצד האיטלקים, שאין מנוסים ומומחים כמוהם במקצוע הדיג בים התיכון, והעבודה איתם נראית מבטיחה הצלחה מן היום הראשון, אלא שכל השיקולים המדיניים נגדם. ברור הוא, שתשוקתם להיכנס לעיסקה משותפת זו רחוקה מהיות מסחרית גרידא, ושהממשלה הייתה ודאי רואה את החברים האיטלקים שבצוות כמרגלים.

הגענו לידי מסקנה, שיש לדחות את ההצעה האיטלקית. אשר להולנדים, הסיכויים להתחיל איתם בעבודה ממש רחוקים יותר. אין להם כל ניסיון בדיג בים התיכון והם רוצים בתחילה לשלוח כמה מאנשיהם לחקור את תנאי המקום.

שאלה אחרת היא, אם אין אנו צריכים בינתיים לסייע בייסוד סינדיקט דיג של דייגים ערבים מיפו עם דייגים יהודים מחיפה. הנימוק נגד הצעה זו הוא "שבכך אנו תורמים לביצור עמדתה של יפו". הנימוק בעד הוא, שאם לא נקים שותפות זו עם הערבים, עשויים הם להתאחד עם האיטלקים ולהיות למתחרים חזקים. אני לא החשבתי הרבה את הנימוק שכנגד, ואילו ג'וזף היה מושפע מאוד מן הנימוק שבעד – נמצא ששנינו נטינו יותר לרעיון של עיסקה משותפת עם הערבים.

[---]

ריכרד ליכטהיים בא לשוחח על ביקורו הקרוב במצרים בעניין "קרן היסוד", הוא גם מעוניין בייסוד הסתדרות ציונית במצרים. שאלתו היא, אם אין הוא יכול לעזור גם במגעים עם המדינאים השולטים במצרים היום. הוא מכיר היטב את הרב הראשי רבי חיים נחום עוד מן הימים ששהה בקושטא, והיה יכול לקבל ממנו כמה המלצות מועילות.

הבעתי את ספקותי לגבי הסיכויים לקבל סיוע מדיני מן הרב הראשי. המצב המדיני במצרים כיום משפיע בדרך כלל על הלך הרוח של היהודים שם בשני כיוונים שונים. מצד אחד, עליית כוחם של המצרים, ובמיוחד של היסוד המוסלמי, בחיים הפוליטיים ובאדמיניסטרציה, יוצרת קרקע נוח לתנועה ציונית בקרב היהודים. מצד שני, המגמה השוביניסטית והטוטליטרית החדשה במדינה המצרית מרתיעה את היהודים מהבליט את פרצופם הלאומי, ומעוררת בהם התנגדות לפיתוח תנועה ציונית חופשית. על הרב הראשי פועל ודאי הגורם השני יותר מן הראשון. אולם, הסכמתי שליכטהיים ישתמש בהזדמנויות שיגיעו לידו כדי להכיר אילו מנהיגים מצרים, והבטחתי שאכתוב לווילנסקי שיבדוק את הקרקע במגמה זו. דיברנו גם על נסיעתו של ליכטהיים לטורקיה, שתגיע שעתה רק בינואר, לאחר שיסיים עבודתו במצרים.

[---]

 

העתקת קישור