מתוך יומן העבודה - אתונה, 13.10.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - אתונה, 13.10.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                         אתונה, 13.10.1937

 

בגלל סערה באגם ההפלגה שעל-יד רומא איחרנו צאת, הגענו באיחור רב לאתונה ובמקום להמשיך לאלכסנדריה נשארנו ללון כאן. גמרתי פה את היומן הזה. מחר בבוקר נהיה באלכסנדריה וביום ו' בארץ.

 

העתקת קישור