מתוך יומן העבודה - לונדון, 4.10.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - לונדון, 4.10.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                         לונדון, 4.10.1937

 

עניתי לאמריקה: מעריך הזמנתכם [לוועידת "הדסה"]. מצטער שהשתלשלות העניינים בארץ ומינוי ועדת חקירה חדשה מונעים לחלוטין נסיעתי לאמריקה. בן-גוריון אמר: חבל שאינך נוסע. איך אוכל לנסוע כשמהארץ דורשים את בואי, כשמתחילים סימנים של אי-שקט כללי (יש ידיעות על מעשי חבלה ויריות), כשאנו עומדים אולי בפני תמורות – חיוביות או שליליות – בציבור הערבי, כשאנו עומדים בפני ועדת חקירה חדשה? ברל הסכים איתי שאין הנסיעה אפשרית.

[---]

ביקרתי אצל גרייבס במערכת ה"טיימס". שהיתי אצלו שעה ארוכה. הוא חביב ומרבה שיחה כתמיד. תאב מאוד לדעת וללמוד. לאו דווקא על ארץ-ישראל, אלא משתמש בהזדמנות לבדוק את נכונות רשמיו וידיעותיו ולשמוע חדשות על עיראק, אבן סעוד, סוריה, לבנון וכו'. שוחחתי איתו ארוכות על סוריה ויחסי צרפת–בריטניה. התעורר בו עניין ואולי יכתוב מאמר בשאלה זו. המרצתי אותו לכך והצעתי כיוון: להעיר את תשומת לב הממשלה הבריטית ליתר הקפדה על תיאום וקשר עם הצרפתים, ולפנות בקריאה לצרפתים לרסן את כוחות ההרס בסוריה. סיפרתי לו על שיחתי עם דה-סן-קנטן, שהוא מכירו. לגרייבס מסרתי את שם הצרפתי שהאשים את הבריטים במתן נשק למורדי סוריה.

הוא שמח לשינוי שחל בארץ. דאגתו העיקרית – איך למנוע את שובו של... [ווקופ]. גרייבס נשאר בדעתו שהחלוקה היא הדרך היחידה במסיבות הנתונות, ובכל זאת שאל אם אין עכשיו דרך להתפשר עם הערבים. בעצם אין החלוקה לוקחת את ליבו. אמרתי: אם יש בכלל איזו תקווה להסכם הרי זה רק תחת לחץ החלוקה, שתהיה גרועה עד כמה שאפשר מבחינת הערבים. הראיתי לו את המכתב שמסרנו בזמנו לנציב, המעיר על ארגון ה"מחאות" של כפרי הגליל על-ידי המופתי. התעניין מאוד וביקש העתק.

היללתי את המאמרים האחרונים ב"טיימס". אופן קבלתו את המחמאה עשה רושם שהוא המחבר. ציינתי את הניגוד בין המאמרים הראשיים ובין הרוח הכללית של מברקי [הכתב] ברבור. אמרתי כמה מילים שקולות על פרצופו של זה ואופן כתיבתו. גרייבס עשה תנועת-יד להסיר את העניין מסדר היום. הוא יודע את האיש ואת שיחו. פמפלטיר! "מוכר תרופות מן המוכן". לכל מכה יש לו תרופה שהוא המציא והריהו נשבע עליה שזוהי סגולה מן הימים. כל זה ידוע היטב. הוא לא יקבל עידוד להמשיך בדרך זו. בקרוב ישוב בריג'מן וברבור יסולק. בריג'מן הוא לפחות עיתונאי. אמרתי כי בריג'מן אינו זהיר יותר מברבור...

גרייבס זקוק תמיד לידיעות ממקור ראשון על הנעשה במזרח, וזה פותח לפנינו פתח חשוב. יש להמציא לו מזמן לזמן תרגומי סקירות שלנו.

 

העתקת קישור