מתוך יומן העבודה - לונדון, 28.9.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - לונדון, 28.9.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                         לונדון, 28.9.1937

 

מאמר מצויין ב"טיימס" – לעילא מכל סיכוי. כרקטריסטיקה קולעת של אנדריוס עם בחירת פרטים מחושבת מאוד מפעולתו בתור פקיד של ממשלת ארץ-ישראל – הדגשת טיפולו ב"מנושלים" [הערבים] ודאגתו למשק החקלאי היהודי. אותה הנוסחה ששמענו מפי קופלנד: "נאמן לשני חלקי המנדט". נראה שידו של קופלנד הייתה במאמר. מסופקני אם פקידי משרד המושבות היו משכילים למסור ל"טיימס" תיאור כה חי ובעל תוכן של האיש. המאמר מבקר חמורות את מדיניות הנציב, מצביע על המופתי כאחראי לטרור, מצטט את "הוועדה המלכותית" בעניין זה ודורש פעולה. גם ב"דיילי טלגרף" מאמר טוב.

הגיע מברק מג'וזף. הוא יציע להנהלה להציג דרישות אלו לממשלה: מאסר המופתי והוועד הערבי העליון, ולא – מסירת הסמכות לצבא. החברים דורשים שנצא בתביעה תקיפה להדחת ווקופ.

[---]

בערב אצל בן-גוריון יחד עם ניימיר. הוא מציע לדרוש העלאת אלפים אחדים של חלוצים להגנה, כהכנה להקמת צבא יהודי. אמרתי שאם אין לממשלה העוז לשבור את המופתי, היא לא תעז להרחיב את זיון היהודים באמצעים הפגנתיים כאלה. בעצם, למען הגברת הזיון הליגלי אין צורך בעלייה, והממשלה תדחה את ניסיוננו לנצל את עניין הביטחון לשם הרחבת העלייה ושבירת המסגרת של המקסימום הפוליטי.

מסרתי לניימיר כי לפי הידיעות שקיבלו הערבים בארץ מידידיהם האנגלים בלונדון, עתיד לורד לויד לנצח על המערכה בעניין ארץ-ישראל בוועידה השמרנית בסקרבורו – לטובת הערבים. ניימיר קיבל על עצמו להתראות עם לורד לויד. גם בן-גוריון מכיר את לויד וייפגש איתו.

 

העתקת קישור