מתוך יומן העבודה - ירושלים, 18.6.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 18.6.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                          ירושלים, 18.6.1937

 

[---]

אהרון כהן בא להראות עלון שהוציאה זה עתה הוועדה הלאומית הערבית של ירושלים בתשובה לחוברת הערבית שלנו בעניין הכלכלה הארץ-ישראלית. התשובה מלאה תעתועים סטטיסטיים ואבסורדים אחרים, הנותנים הזדמנות טובה להשיב מכה.

שיחה עם שאול [מאירוב-אביגור] על הצעדים שננקטו עד עתה לעלייה על אדמות חדשות. דיברנו גם על החלוקה, ששאול הוא אחד ממתנגדיה העיקביים ביותר. אמרתי, שאני רואה סכנה גדולה שחלק מאנשינו התופסים עמדות מפתח מטפחים מין קומפלכס של "אנטי-חלוקה", אשר עלול לשתק את רצונם אם החלוקה תהא לעובדה ולמנוע בעדנו מהטיל את מלוא משקלנו כדי להפיק מן החלוקה את מיטב התועלת האפשרית לנו.

תשובתו הייתה, כי מכיוון שצפויה עוד תקופת מעבר של כמה שנים, הרי שיהיה לנו די זמן להרוג את התוכנית הזאת – לא היה זה מעודד ביותר.

קיבלתי ידיעות, שמודיעין חיל-האוויר מביא בחשבון אפשרות שתתחדש חדירתן של כנופיות מסוריה אם תהיינה מהומות. ראשית, משום האבטלה החמורה השוררת בסוריה, העושה שכר אפילו של שתי לירות לחודש פיתיון טוב לכל שודד, ושנית, בהשפעת שליחי המופתי שביקרו לפני זמן מה בחלקים שונים של סוריה על-מנת לארגן עזרה מסוג זה.

תחזית ראשונה, שמקורה בחוגים ערביים גבוהים, לגבי התאריך המדוייק להתפרצות הקרובה – ה-25 ביולי.

[---]

יצחק גרינבוים סר אלינו, לאחר שובו מפולניה. פקידי ממשלה שם שנפגש אתם סברו שעלינו לקבל את החלוקה כדרך היחידה להגביר את העלייה. יחס היהודים הוא, בדרך כלל, שהעניין החשוב הוא עלייה, ואם החלוקה עשויה להבטיחה יש לקבלה. מקבוצת ציונים שפגש בהם בנסיעתו דרך רומניה שמע רעיון מקורי זה: אם הגבולות טובים, צריך לקבל חלוקה; אם הגבולות רעים - יש לדחותה; אם לא לכאן ולא לכאן, יש לחשוב בדבר!

[---]

 

העתקת קישור