דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 17.6.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 17.6.1937

 

 

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות                                                        ירושלים, 17.6.1937

 

[---]

[---] החלטת הוועד הפועל הציוני – בקשר לחלוקה – המתנגדת לכל צמצום בשטח, הייתה רק כלפי חוץ ולא קבעה את עמדתה הפנימית של התנועה. כולנו יודעים כי הוויכוח בשאלת החלוקה בתוך התנועה הציונית טרם נגמר. אילו הייתה הצבעה בוועד הפועל הציוני בשאלה זו, אין לדעת עם מי היה הרוב.

הוועדה הפוליטית של הוועד הפועל הציוני שמעה הודעה מפי בן-גוריון, שהנציגות המדינית עושה ותעשה הכל כדי להציל מה שאפשר במקרה שתוצע חלוקה. על הודעה זו לא נשמע שום ערעור בוועדה הפוליטית, ובן-גוריון מסר במליאת הוועד הפועל הציוני, כי יש החלטה מיוחדת של הוועדה הפוליטית, אשר אין לחזור עליה במליאה. על-ידי כך ניתן אישור לאותה עמדה על-ידי הוועד הפועל כולו. פירוש הדבר הוא כי מחובת ההנהלה לעשות הכל כדי למעט ככל האפשר את הנזק ולהגדיל את התועלת שבהצעת החלוקה.

אילו היינו בטוחים שבהתנגדותנו נפיל את הצעת החלוקה היה המצב אחר. [---] רק חברינו בלונדון, הנמצאים בלב המערכה, יכולים לשקול ולהכריע איזו סכנה גדולה יותר – התנגדות מוחלטת שתביא לחלוקה גרועה מאוד, או ניסיון להשפיע על אופן החלוקה ואובדן האפשרות להתנגד לה.

בזמן מושב הוועד הפועל הציוני, בעצם הויכוח על החלוקה, שבו באה לידי ביטוי בולט התנגדות סיעת "המזרחי", קרא לי מר פרבשטיין[1] מהאולם לחדר ישיבות זה והציע לי להשתדל ולדאוג לכך, שהשכונות העבריות בירושלים תסופחנה למדינה היהודית. זה מראה שגם המתנגדים לחלוקה מבינים היטב שאין לשבת בחיבוק-ידיים נוכח אפשרות כזו, אלא יש לעשות הכל כדי להציל מה שאפשר. [---]

הממשלה יודעת היטב את מצב הרוח בתנועה הציונית ואת ההתנגדות שישנה בקרבנו לחלוקה, היא יודעת כי ד"ר וייצמן לא התחייב בעניין החלוקה. היא יודעת כי הקונגרס יכול גם לא לקבל את עמדתו. היא יודעת כי היה קונגרס שהיה בו רוב נגדו, ומבינה שעוד תהיה מלחמה גדולה בשאלה זו, כי התנועה טרם הגיעה למסקנה אחרונה ויש בה נטיות לכאן ולכאן. אך היא יודעת גם שההסתדרות הציונית היא גוף מאוחד ומלוכד, שבנפול ההכרעה יילחם כגוש אחד על העמדה שתתקבל.

אסור לנו להרוס את כוחנו זה על-ידי הבאת הדברים לידי משבר עכשיו, לפני ההכרעה. אסור לנו להפגין כלפי העולם החיצוני התפוררות, כי אנו עלולים להפסיד עולם ומלואו. ודאי יותר טוב היה אילו כל צעד היה נעשה לאחר התייעצות מוקדמת, אך בפעולה המעשית לא תמיד זה אפשרי. אנו משלמים מחיר יקר בעד היות מרכזנו הפוליטי מחולק לשניים. הפרוטוקול של הישיבה הנוכחית יישלח ללונדון, וחברינו ידעו את השקפות חברי ההנהלה בירושלים, אבל אי-אפשר לעשות חשבונות סופיים באמצע המערכה.

אסור לנו לקבל החלטה על מחאות נגד נשיא הסוכנות היהודית או נגד חבר זה או אחר של ההנהלה. עלינו לראות מראש מה תהיינה תוצאות המחאות האלו בשעה כזו. בעוד שבועות אחדים יתכנס הקונגרס, ושם נדון ונחליט מה יותר כדאי לנו, מה אפשר ומה אי-אפשר להשיג, וההנהלה תישא באחריות.

 

הערות

[1]  יהושע השל פרבשטיין (1870–1948). יליד פולין. מוותיקי וראשי ה"מזרחי" העולמי. היה ציר ב"סיים" הפולני. חבר הנהלת הסוכנות וראש מחלקת מסחר ותעשייה שלה 1931–1932. לאחר-מכן מנהל בנק "מזרחי" בירושלים.

 

העתקת קישור