דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 13.6.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  דברים בישיבת הנהלת הסוכנות - ירושלים, 13.6.1937

 

 

דברים בישיבת הנהלת הסוכנות                                                       ירושלים, 13.6.1937

 

אנו מקימים חברה לטיסה בשיתוף עם הסתדרות העובדים, ומתכוונים גם לקיים שיעורי טיסה. יש לכך שני מדריכים – אנגלי ויהודי מגרמניה, וברשותנו כיום שני אווירונים. לאחר גמר הקורס הראשון, שיימשך שניים-שלושה חודשים, נדון על פעולתנו העתידה.

אם חברת רוטנברג תתחיל להשתמש במטוסים בארץ, ייתכן שאנשינו שיעברו את הקורס יעבדו אצל חברה זאת. השאלה היא כרגע סידור העניינים החוקיים והרכב ההנהלה. עד עתה התנהל המשא-ומתן על אישור כחברה על-ידי איש פרטי (גרוברג), הרוצה לגייס הון ואנשים. באנו לידי מסקנה, כי רצוי שהחברה תישאר במשך חודשים אחדים חברה פרטית, ולכן חושבים אנו לשלוח לחברה באי-כוח שיש להם אומנם סטטוס מסוים, אבל אינם חברי ההנהלה. [---] מובן שגם מר גרוברג יהיה לפי שעה בהנהלת החברה, כי הרישיון הוא על שמו.

יחד עם זאת, תורכב ועדה שתשגיח על פעולות החברה, ובאי-כוחנו בה יהיו האדריכל רטנר [האלוף יוחנן רטנר] ומר דוד הכהן-כבא-כוח הסתדרות העובדים. מובן, שאת הדברים השנויים במחלוקת יביאו להנהלת הסוכנות להחלטה.

אני אשתתף בהנהלת החברה רק בתקופת המעבר.

 

העתקת קישור