מתוך יומן העבודה - ירושלים, 9.6.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 9.6.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                            ירושלים, 9.6.1937

 

[---]

אחר הצהריים נכחתי במסיבת-גן של הנציב העליון לרגל יום הולדת המלך. אגב אמירת "מה שלומך" בכניסה עיכב אותי הנציב רגע קט לומר לי, כי מצא שהעניינים במחוז הצפון הם בדרך כלל בסדר, ועתה הוא ישוחח עם הגנרל דיל על המשך הגיוס ליחידת הרכב. הוא שאל כמה זמן דרוש לנו להעמיד האנשים. עניתי שימים מעטים יספיקו לנו. השאלה באה כנראה להשמיענו שהוא מוכן ומזומן להתחיל בגיוס.

[---]

 

העתקת קישור