מתוך יומן העבודה - ירושלים, 3.6.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 3.6.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                            ירושלים, 3.6.1937

 

אהרן כהן יצא לחיפה על-מנת לנסוע יחד עם מילר ועם דוד הכהן לביירות, לפגישה עם השיך שהזכרתי ביומני מיום ד' 19 במאי.

שוחחתי עם אוסישקין בדבר רכישת קרקע מצפון לחולה, סמוך לגבול. [---] האדמה היא "מַפְרוּז" [מחולקת בין יחידים], אין עליה אריסים ואפשר לעלות עליה מייד לאחר קנייתה. האיש הנושא ונותן בקנייה זו הוא ידיד שסייע בידינו בעיתות צרה. הוא נתון עכשיו בקשיים כספיים, ומצד שני אכפו עליו לחצים מדיניים לנתק את קשרי הידידות אתנו. חשוב מאוד להושיט לו ללא דיחוי עזרה מסויימת כדמי קדימה על חשבון אותה קנייה, ולא לעזוב אותו לאנחות.

[---] מהדין-וחשבון של ג'מאל חוסייני[1] מלונדון נראה שהוא מרוצה מאוד מתוצאות תעמולתו שם. הוא סבור שדעת הקהל היא עכשיו יותר לטובת הערבים. הופעתם של נסיכים ערבים בטקס ההכתרה הביאה לעניין הערבי פרסום רב. היהודים, לפי התרשמותו, מראים סימני עייפות ודיכאון.

יערי מ"קרן היסוד" סיפר על קפטן בצבא הבריטי, הלומד אצלו עברית בשקידה גדולה ואף אימץ לו את הציונות כ"דת", לפי דבריו – עניין יוצא דופן ותמוה. הוא גם ליוה במסע על-פני עבר-הירדן יהודי אמריקני נודע, בעל כתב-עת חשוב בניו-יורק, שביקר זה מקרוב בארץ והצליח לרכשו לציונות. מכל מקום, הוא קיבל עכשיו מכתב מאותו ג'נטלמן אמריקני, שבו הלה מודיע לו על נכונותו להעמיד את עיתונו לשירות הרעיון.

[---]

נפגשתי בביתו של קפלן עם נציגי פיק"א – גוטליב, וולפסון ומיכאל טריפון. הנקודה הראשית בשיחה הייתה אדמות פיק"א. החברה הייתה רוצה להיות פטורה מנטל ההוצאות המיוחדות לענייני ביטחון ביישוביה, חוץ מהוצאות יסוד לביצורים. אשר לשאר, היא רוצה שהדאגה ליישובים תהיה עלינו והיא מוכנה לתרום למטרה זו סכום כסף לקרנות המרכזיות שלנו. הבטחנו להשיב להם בימים הקרובים תשובה ברורה.

בשאלת ההתיישבות על אדמות פנויות, הציע קפלן להקים ועד משותף שיחקור את כל העניין לפרטיו כדי לסייע לפיק"א, במקום שניתן לסייע לה במגעה עם הממשלה, על-ידי לחץ ציבורי על היהודים המתמרדים ובאמצעים אחרים. פיק"א שימשה מטרה לחצי ביקורת ציבורית על שקרקעות רבים שלה אינם מיושבים. הרבה מביקורת זו מסולפת ולא צודקת לנוכח הקשיים שנתנסתה בהם בפינוי אדמה מעוררין ערבים, ובהחזרת אדמה מידי יהודים במושבות שבהן הייתה אפשרות להקטין את יחידת הקרקע עקב סידורי השקיה.

נציגי פיק"א הבטיחו לעיין בהצעתו של קפלן. הם ביקשו מאיתנו להתערב בעניין קבוצת גינוסר, שעלתה על אדמה שלהם בלי רשותם. הבטחנו להתעניין בדבר.

 

הערות

[1]  חוסייני, ג'מאל – ראו: כרך א (1936), מסמך 1, הע' 3.

 

העתקת קישור