מתוך יומן העבודה - ירושלים, 27.5.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 27.5.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                          ירושלים, 27.5.1937

 

חזיתי יחד עם יהושע גורדון בתרגילי אימון של 50 מגוייסים ליחידת הרכבת, הנערכים ברמת רחל. חבורה של 50 אחרים מתאמנת בשטח התערוכה בתל אביב, וקרוב ל-100 בשיך-אברק. בכל שלושת המקומות הקמנו מחנות אוהלים על חשבוננו. תחילה היה בדעת הממשלה שהאנשים יוסיפו לגור איש בביתו. אנשינו ראו מייד, שאם המגוייסים לא יהיו מוחזקים יחד במשטר קבוע כל תקופת האימונים, לא תהיה משמעת נאותה ואף אפשר שהקבוצה תתפורר. ההצעה לארגן מחנות קבע הובאה לפני הממשלה ונדחתה. הממשלה משלמת לכל מגויס 6 לא"י לחודש ומסרבת לשאת בכל הוצאה נוספת. [---] לא הייתה אפוא ברירה אלא ליטול את הקמת המחנות על עצמנו.

בשער המחנה ברמת רחל מתנופפים שני דגלים – ה"יוניון ג'ק" וה"תכלת לבן". מפקד המחנה המנהל את העסק הוא אדם שנתמנה מטעמנו, מקבל שכרו מאיתנו ומוכר על-ידי השלטונות. האנשים מתאמנים בכיתות של 12 על-ידי קורפורלים בריטים. כל קורפורל נעזר בלנס-קורפורל יהודי מקרב השוטרים המוספים, המתרגם את הפקודות וההוראות ומשמש דוגמה בתרגילים. הקורפורלים עובדים בכל לבם וכמותם אנשינו. מזמן לזמן פולטים האנגלים "טוב" או "טוב מאוד". האנשים גם לומדים אנגלית מפי מורה המצוי תדיר במחנה ומקבל שכרו מאיתנו.

הקורפורלים האנגלים עובדים שש שעות ביום, אבל לאחר שהם הולכים נמשכים האימונים בהדרכת הלנס-קורפורלים היהודים ובפיקוח מפקד המחנה. הקורס הוא אינטנסיבי מאוד, ומטרתו להעמיד במשך חודש חיילים מאומנים היטב. בפינה אחת של המחנה עומד דגם של משמר רכבת עם שני אוהלים, ומסביב עמדות תצפית וחפירות. המגוייסים מבלים בפינה זו, בחוליות של שישה, לפי התור, 24 שעות, ממלאים תפקידי זקיפים כדי להרגיל עצמם במשימות העתידות להם,

גורדון מלא התלהבות מהישגיה של הקבוצה בשיך-אברק. ברקר, מפקח מחוזי של המשטרה, אמר לו, שקשה להאמין כי אנשים אלה התאמנו רק 16 יום. כל מומחה היה מניח שלפניו חיילים בעלי שישה חודשי ניסיון. [---] גורדון תובע שאציע לנציב העליון לבקר מחנה זה. באותה הזדמנות יוכל הנציב לראות גם את "קבוצת הרועים", חבורה ראשונה של בני נוער מגרמניה שסיימו הכשרה של שנתיים בעין-חרוד, ולבקר בתפירות המתנהלות שם עכשיו בפיקוח האוניברסיטה העברית.

היום יצא לאור בהוצאתנו הפרסום העברי הראשון של הדרכה צבאית – חוברת הוראות לאימונים בתרגילי סדר לשוטרים המוספים.

[---]

נקראתי על-ידי קפלן להשתתף בדיון על האבטלה בתל-אביב. נציגי העירייה, ישראל רוקח ואברהם זברסקי, ביקשו תמיכה כספית של הסוכנות לטיפול במצב שהחריף להחריד, אך שניתן להקילו אם תסופק עבודה כדי קליטת אלף איש. השאלה היא כיצד עוברים את החודשים הקרובים עד שיבשילו תוכניות העבודה, שמימונן צריך לבוא מתוך המילווה העירוני של מיליון לירות. הם גם רצו לדעת, אם רשאים הם, במשא-ומתן שלהם עם הממשלה, להזכיר את הצורך הדחוף להקל על האבטלה.

דעתי הייתה שהם רשאים לעשות זאת ללא ספק. בלי להעמיד פנים מבוהלים, יכולים הם להסביר כי אי-הוודאות גרמה להפסקת השקעות שסופה חוסר עבודה, בייחוד בחרושת הבנייה, ותל-אביב היא בראש הסובלים.

הגיעה הידיעה הטובה ש"סולל בונה" קיבלה את החוזה לבניית בית החולים הממשלתי בחיפה, משום שהצעתה הייתה הנמוכה ביותר במכרז. זוהי עבודה בסך 90,000 לא"י וההסדר בדבר חלוקת העבודה בין יהודים לערבים, שווה בשווה, יבוצע לא רק בכסף אלא גם באנשים. גם גיוס העובדים הערבים לעבודה זו יבוצע בידי דוד הכהן על יסוד קו-פעולה ברור – העסקת אנשי השלום והענשת מעוררי המהומות.

---]]

 

העתקת קישור