ראיון עם הנציב העליון סר ארתור ווקופ - ירושלים, 24.5.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  ראיון עם הנציב העליון סר ארתור ווקופ - ירושלים, 24.5.1937

 

 

ראיון עם הנציב העליון סר ארתור ווקופ                          ירושלים, 24.5.1937

 

[---]

אמרתי, שהנהלת הסוכנות והוועד הלאומי מודאגים מאוד לגורל הענקות הממשלה לשירותי החינוך והבריאות היהודיים לאחר הקיצוץ בתקציב הממשלה, שמשרד המושבות תובע אותו בתוקף, כפי ששמעתי מפי הנציב.

הנציב הפסיקני ואמר, כי חוץ מסעיף הביטחון יופחתו כל סעיפי ההוצאות.

הסברתי לו את המצב בעניין המענק לשירותי החינוך. סך כל התקציב יהיה השנה כמו שהיה – 45,000 לא"י מאת הממשלה ועוד 20,000 לא"י מאת הסוכנות היהודית. אולם צורכי היישוב היהודי גדלו בינתיים, ואילו יכולתם של המועצות המקומיות ושל היישובים להשתתף בתקציב החינוך פחתה בגלל המצב הכלכלי המתוח. הוועד הלאומי עומד לפני גירעון של 5,000 לא"י, אפילו הייתה הממשלה נותנת את מלוא סכום ההענקה שלה. כל הפחתה מסכום זה תיטול מן הוועד הלאומי כל אפשרות לאזן את תקציבו לפתוח את בתי-הספר היהודיים לאחר חופשת הקיץ. הפצרתי בנציב לשמור בכל מחיר על תקציב החינוך מגזירת הקיצוצים העתידים.

[---] סיפרתי לנציב, כי ברודצקי ובן-צבי שוחחו בעניין זה עם סר קוסמו פרקינסון. סר קוסמו הודיע להם בכל הבהירות, שקביעת סכומי המענקים היא בידי הנציב העליון, ואם הנציב יחליט ליתן את המענק בלי לחכות לשינויים שיחולו בתקציב הכללי, אין הוא רואה טעם להתנגד שמענק זה יאושר לחוד, לפני שיאושר התקציב כולו.

הנציב רשם לפניו את המספרים ואת ההצעה בדבר החלטת ביניים על המענק לחינוך. [---]

העליתי שאלה אחרת בזיקה למצב הכספי של רשת בתי-הספר היהודיים, והיא הטלת מס חינוך עירוני בירושלים. בשנה שעברה פתחו החברים היהודים במועצת העירייה במערכה להטלת מס כזה. הצעתם הייתה, שהארנונה העירונית הנגבית עכשיו בשיעור של 8% משכר הדירה, תועלה ל-10%, ושהתוספת של 2% תוקדש לצורכי החינוך. החברים הערבים אומנם הכריעו נגד ההצעה היהודית, בעזרת קולו המכריע של ראש העיר, אולם פקודת החינוך מייפה כוחה של הממשלה להטיל מס כזה ולדרוש מן העירייה לעשות כן. מצבם של בתי-הספר היהודיים בירושלים תובע בהחלט תיקון זה. ניתוח ההוצאות לרשת בתי-הספר היהודיים מראה, שאין העדה היהודית בירושלים נושאת די הצורך בעול התקציב. [---] אפילו נביא בחשבון את האחוז הגבוה של יהודי המזרח בירושלים, שהם החלק העני שבאוכלוסייה, עדיין אין היכולת של העדה היהודית בירושלים בכללה פחותה פי-שמונה מזו של תל אביב.

דעתי היא שהממשלה חייבת לפעול בעניין זה, ואני רוצה שיהא ברור כי המס שייגבה מאת היהודים יוצא אך ורק לצורכי בתי-הספר היהודיים.

הנציב הבטיח לעיין בדבר.

[---]

 

העתקת קישור