מתוך יומן העבודה - ירושלים, 18.5.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - ירושלים, 18.5.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                         ירושלים, 18.5.1937

 

אהרן כהן מסר פרטים על ועידת "קדמה מזרחה" במקווה ישראל. היו שם כשישים איש מירושלים, תל-אביב, חיפה והמושבות. ד"ר יעקב טהון[1] סקר את המצב המדיני וקלווריסקי[2] הירצה את תוכניתו הישנה על ברית ערבית–יהודית לפי קווים פאן-שמיים. הסוכנות זכתה למנה הגונה של ביקורת על חוסר מעש בשטח הערבי ועל שאינה מתייעצת עם אנשי היישוב הבקיאים היטב בבעיה הערבית.

לבסוף מסר שם אהרון כהן אינפורמציה קצרה על עבודתנו. הוא חושב שדבריו עשו רושם על הכל. מכל מקום, רבים ניגשו אליו אחר-כך והביעו את קורת רוחם מכל אשר שמעו, אך ביקרו אותנו על שאיננו מביאים את הדברים לידיעת הציבור. זו באמת בעיה סבוכה, משום שאין אתה יכול לפרסם את הכל בלי שתקלקל את העניין, ואם אין אתה מפרסם הנך זוכה לביקורת מחוסר ידיעה.

קבעתי עם כהן ועם ששון את הכותרת ואת הצורה לעטיפה של פרסומנו החדש בערבית, שהוא תרגום חוברתו של דוד הורוביץ על ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל. ששון תירגם ואחד מידידינו הערבים דאג לכמה ליטושים אחרונים.

[---]

זסלני ביקר אצל קינגסלי הית,[3] ראש הבולשת, כדי למסור לו את הידוע לנו על שביתת הבזק בחיפה ועל המחלוקת הפנימית במחנה הערבי – האם ראוי להביא את הדברים עד משבר בשעה זו. מטרתנו הייתה להבהיר שהעניינים אינם קשים עד כדי כך שיחייבו את הנציב העליון לנסיגה חדשה. קינגסלי היה נוטה לבטל את חשיבות חלקם של ה"איסתיקלאלים" בהתלקחות בחיפה, ולעומת זאת יש לו טעמים להניח שהמחשבה להכריז על שביתה כל-ארצית, אם אסירי עכו לא ישוחררו, באה משורות המופתי. אחד הנימוקים שהאיצו בנציב העליון לצוות על שחרורם של 80 אסירים היה, לדעתי, הפחד שאם תובא לפני בית-המשפט העליון שאלת חוקיותו של המעצר האדמיניסטרטיבי של אנשים אלה, צפויה סכנה שהממשלה תפסיד במשפט.

[---]

לפנות ערב נסעתי עם אליהו גולומב לתל-אביב, שם נאמתי באסיפה כללית שנערכה לציון יום-השנה לפתיחת נמל תל-אביב. האסיפה הייתה ברוב עם, ואולם הקונצרטים הגדול שבבנייני התערוכה [של "יריד המזרח"] היה מלא מפה לפה. יושב-ראש האסיפה היה ברלין[4] ונאמו גם הופיין,[5] רמז[6] וסולובייצ'יק.[7] האסיפה נערכה בחסות "חבל ימי לישראל", איגוד שמטרתו למשוך את תשומת-ליבו של הציבור ל"כיבוש הים", ולעשות את עמנו, ובמיוחד את הנוער, ל"חובבי ים". [---].

לפני האסיפה תפס אותי אפרים קרסנר,[8] איש ההסתדרות, מנהל אגודה של עובדי טרקטורים, שברשותה כ-150 מכונות פנויות לחריש עמוק, לסלילת כבישים ולעבודות יישור בקנה-מידה גדול (רק בסיועם של טרקטורים אלה ניתן להביא את כביש חדרה לידי גמר תוך זמן קצר כזה). הוא קרא בעיתון "גרייט בריטן אנד די איסט", כי העבודה בסלילת הדרך לבגדאד עומדת להתחיל, ויש לו אמביציה לקחת חלק במפעל הזה. הסכמתי לכתוב ללונדון שיחקרו בדבר.

במשך כל היום היו קריאות טלפוניות מבית הממשלה בדבר הסידורים לחגיגת כפר שמריהו.[9] שאלת היום הייתה, איזה מין עץ ייטע הוד מעלתו, ואם יכולים אנשי המקום לספקו, או שהנציב צריך להביא אותו עימו מגינתו. התברר שאנשי המקום הכינו עץ נוי שאינו נושא פרחים, ואילו הוד מעלתו חשקה נפשו בשיח נושא פרחים. יהודה גולן היה מוכרח לסייר בכל חנויות הפרחים של ירושלים ער שנמצאה דוגמת העץ שהוכן בכפר שמריהו ונשלחה אל הנציב העליון למען יראנו בעיניו.

 

הערות

[1]  ד"ר יעקב טהון – ראו: כרך א (1936), מסמך 8, הע' 12.

[2]  חיים קלווריסקי (מרגליות) (1867–1947). עלה מפולין ב-1895. מנהל האדמיניסטרציה של יק"א במושבות הגליל התחתון והעליון. רכש קרקעות נרחבים בגליל התחתון שעליהם נוסדו החווה בסג'רה והמושבות יבנאל, כפר-תבור, בית גן, מנחמיה, מצפה, מגדל, פוריה, דגניה, כנרת ועוד. מנהל הלשכה הערבית בהנהלה הציונית 1923–1927. פעל לקירוב לבבות יהודי–ערבי והיה פעיל ב"ברית שלום", בתנועת "קדמה מזרחה" וב"ליגה להתקרבות ושיתוף יהודי–ערבי".

[3]  אלברט קינגסלי-הית (Heath-Kingsley) – ראו: כרך א (1936), מסמך 20, הע' 2.

[4]  אליהו ברלין (1866–1959). עלה מרוסיה ב-1907. ממקימי בית-החרושת לשמן זית וסבון "עתיד". ממייסדי גימנסיה "הרצליה" ותל-אביב. ממנהלי "בנק הפועלים" 1921–1928. שנים רבות חבר בהנהלת הוועד הלאומי עד פירוקו עם הקמת מדינת ישראל.

[5]  אליעזר הופיין – ראו: כרך א (1936), מסמך 44, הע' 3.

[6]  דוד רמז – ראו: כרך א (1936), מסמך 26, הע' 2.

[7]  ד"ר מנחם סולובייצ'יק (סוליאלי) (1883–1957). שר לענייני יהודים בממשלת ליטא העצמאית 1919–1922. חבר ההנהלה הציונית בלונדון 1921–1923. באמצע שנות ה-20 באופוזיציה לווייצמן וממייסדי הסיעה הרדיקלית יחד עם יצחק גרינבוים ונחום גולדמן. עלה לארץ ב-1933. מנהל מחלקת החינוך של הוועד הלאומי 1943–1947. לאחר קום המדינה היה זמן-מה מנהל "קול ישראל".

[8]  אפרים קרסנר (דקל). נולד ב-1903 ברוסיה. עלה לארץ ב-1921. בסוף 1922 נכנס למשטרת תל-אביב ושירת בה עד 1932. מפעילי ה"הגנה" באזור תל-אביב. השתתף ב"פלוגות-הלילה" של וינגייט. עסק בעלייה ב' וברכש. בקיץ 1946 ברח לאירופה מפחד מאסר בריטי ופעל במסגרת "הבריחה" וההעפלה. ספריו: "בנתיבי הבריחה", "עלילות ש"י", "שרידי חרב".

[9]  שמריהו לווין (1867–1935). ממנהיגי הציונות הרוסית והעולמית. נולד ב-1867 ציר ל"דומה" הראשונה. השתתף בקונגרסים ציוניים רבים. סייע בהקמת הטכניון בחיפה ונאבק על כך ששפת ההוראה בו תהיה עברית. חבר ההנהלה הציונית 1911–1920. ב-1922 ייסד יחד עם ביאליק את הוצאת "דביר". מידידיו ועוזריו של וייצמן. על שמו כפר-שמריהו.

 

העתקת קישור