מתוך יומן העבודה - לונדון, 3.4.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - לונדון, 3.4.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                              לונדון, 3.4.1937

 

בבוקר במשרד-המושבות אצל שקבורו. נכח גם וויליאמס. עם שקבורו נפגשתי לראשונה ב-1922, כשישב ראש בישיבה משותפת של ההנהלה הציונית עם משלחת "הוועד הפועל הערבי" (בראשותו של מוסא כאזם[1] המנוח) – מעין ניסיון של ועדת שולחן עגול. השתתפתי באותה ישיבה כמתורגמן לעזרתו של וייצמן. שקבורו גא עד היום שהוא היחיד אשר עשה ניסיון כזה. דומני, שהייתה זו יוזמתו של צ'רצ'יל, כמיניסטר המושבות.

ניגשנו ישר לעניין. מסרתי את החומר – מסרתי בעל-פה את מהותו והארתי את הנקודות העיקריות שבו.

[כאן נפסק היומן]

 

הערות

[1]  מוסא כאזם אל-חוסייני – ראו: כרך א (1936), מסמך 14, הערה 2. על הישיבה המשותפת של נציגי ההנהלה הציונית והוועד הערבי העליון ב-1922, ראו: משה שרת, "ימי לונדון" – מכתבים משנות הלימודים בלונדון, 1922, כרך ב' (הוצאת העמותה למורשת משה שרת, 2005) – לפי ערך "משלחת ערבית" במפתח העניינים, וכן שם עמ' 249.

 

העתקת קישור