מתוך יומן העבודה - לונדון, 30.3.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - לונדון, 30.3.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                             לונדון, 30.3.1937

 

[---]

קפלן מסר שחברינו הבלתי-ציונים בהנהלה שלחו חוזר לחברים הבלתי-ציונים בוועד האדמיניסטרטיבי על תוצאות פגישתנו בלי להראותו לנו, ובלי לחכות לתוצאות הבירורים. בחוזר הם מסתמכים על הבטחתו של וייצמן, ומנסחים אותה כהבטחה מוחלטת להחזיר את הפריטי בהנהלה. מלבד אי-הדיוק במסירת הודעתו של וייצמן, הם מעלימים לגמרי את הודעת יתר חברי ההנהלה הציונים; ומתקבל רושם שמצד וייצמן הייתה התחייבות מוחלטת ושכולנו הסכמנו לה.

[---]

 

 

העתקת קישור