מתוך יומן העבודה - לונדון, 26.3.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - לונדון, 26.3.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                             לונדון, 26.3.1937

 

הבוקר התקיימה ישיבה בעניין יט"א ופלקור. המשתתפים: בקר, [1]קארף, לנדאו,[2] קפלן ואני.

בקר הודיע, כי בשיחה שהייתה לו עם ליפסקי[3] באמריקה נסתמנה תוכנית של התמזגות. לאחר שנמלך בדעת חבריו התברר לו כי תוכנית זו אין לה סיכויים להתקבל. [---] הוא הראה לנו מכתב מאת אחד ממנהלי ה"אליאנס", המזהיר בפני הסגרת יט"א ל"השפעה פוליטית".

קארף הציע סידור ארעי: הנהלת הסוכנות תתחייב למסור את ידיעותיה בעת ובעונה אחת ליט"א ולפלקור, ותמורת זאת תקבל עליה יט"א את השגחת ההנהלה לגבי הידיעות הנוגעות לסוכנות – עניינים שבין הסוכנות והממשלה, הסוכנות והערבים, הסוכנות וחבר הלאומים.

אמרתי, שהצעה זו אינה באה בחשבון. ראשית, אין הסוכנות מוסד פרטי שיש לו חוג-עניינים מוגבל ומסויים. זוהי נציגות העם העברי בארץ-ישראל, ואין דבר הנוגע למצב היהודים בארץ שאינו בתחום ענייניה. כל האינפורמציה הטלגרפית היוצאת מארץ-ישראל לגולה צריכה להיות נתונה להשגחתה. שנית, אין ההימלכות של יט"א בסוכנות לפני משלוה הידיעות פותרת את השאלה מה יהיה אם יט"א לא תקבל את דעת הסוכנות? [---]

הצעתי סידור זמני לניסיון: מיזוג של יט"א ופלקור בירושלים למשך תקופה מסויימת, ומשלוח ידיעות משותף תוך הסכמה הדדית. במקרה של אי-הסכמה – תכריע הנהלת הסוכנות. שאלו: מי בהנהלה? אמרתי: המחלקה המדינית. כשראיתי שהם מתקשים בנקודה זו, הוספתי שאני מוכן לשתף את הכסטר בהחלטה, ובטוח אני שלא תהיה בינינו מחלוקת בשאלה מה מותר ומה אסור לטלגרף מארץ-ישראל.

בקר וקארף נטו לקבל את ההצעה. לנדאו התנגד: על-ידי כך תאבד יט"א את "עצמאותה". כל כוחה בזה שהיא סוכנות בלתי-תלויה [---].

לבסוף הוסכם לעיין בהצעתי ולהיפגש מחר כדי להמשיך את הבירור.

[---]

 

הערות

[1]  ג'ורג' בקר (Backer) - נולד ב-1902 בארצות-הברית. ב-1935 נבחר לנשיא יט"א (Agency Jewish Telegraphic). היה חבר מועצת העיר ניו-יורק כנציג מפלגת העבודה האמריקאית.

[2]  יעקב לנדאו (18921952). יליד אוסטריה. ממייסדי תנועת-הנוער הציונית "Weiss-Blau" באוסטריה. ממייסדי יט"א ומנהליה עד סוף ימיו.

[3]  לואיס ליפסקי (1876–1963). יליד בארצות-הברית. פעל שנים רבות בהסתדרות הציונית ובקונגרס היהודי האמריקני. עיתונאי. יושב-ראש ההסתדרות הציונית באמריקה 1925–1930. סייע בהקמת הקונגרס היהודי העולמי. מאז קונגרס וינה ב-1913 השתתף במרבית הקונגרסים הציוניים. עזר לווייצמן בהקמת "קרן היסוד" ובהקמת הסוכנות היהודית המורחבת. חבר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והנהלת הסוכנות בתקופות שונות.

 

העתקת קישור