מתוך יומן העבודה - לונדון, 23.3.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - לונדון, 23.3.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                             לונדון, 23.3.1937

 

[---]

הגיע מברק מג'וזף: לפי ידיעות שהגיעו למחלקה, מתפאר המופתי כי לא יהיה "שדיול", וכי ידוע לו שהדין-וחשבון יופיע בחודש הבא.

[---]

שמעתי מווייצמן חדשות רבות: מרטין, מזכיר "הוועדה", סעד אצלו אמש. וייצמן נהג נדיבות לב בבחור ולא רצה לנצלו. מרטין עצמו נמנע, כמובן, מלדבר על תוכן הדין-וחשבון. הוא אמר רק שהם משתדלים לגומרו עד סוף אפריל, אך אינו בטוח שיצליחו. [---]

בחצות בא ניימיר אל וייצמן וסיפר לו על שיחתו, בסודי-סודות, עם הפרופסור [קופלנד]. [---] הלה עומד על דעתו ולא סר כמלוא נימה מהתוכנית הרחבה – היינו עצמאות ולא קנטון. הוא מבין שהפתרון צריך להיות דבר-מה גדול. לדבריו, הנציב איננו איש סודם, וכל מה שאנו שומעים ממנו אלו הן השערות בעלמא ולא פרי מגע עם "הוועדה". הוא [קופלנד] מבין היטב כי היהודים לא יקבלו חלוקה על-נקלה, וכשלעצמו רצוי לו שהיהודים יקימו שערורייה גדולה, אולם בלבו בטוח הוא שבקבלם את תוכניתו אין הם מקריבים שום דבר ממשי. הוא מאמין שהדין-וחשבון אשר הוא מנסח יתקבל על-ידי כל חברי "הוועדה" פה אחד. הוא מניח שעבודת "הוועדה" לא תסתיים עם הגשת הדין-וחשבון, אלא יוטל על היושב-ראש לדאוג להגשמת התוכנית, לבל תסכל האדמיניסטרציה את עצת "הוועדה".

קופלנד שאל את ניימיר אם היהודים יהיו מוכנים לעזור בכסף למדינה הערבית. ניימיר ענה בחיוב, אך הוסיף כי אין לדבר על עזרה במזומנים. היהודים יהיו מוכנים לפתח אזורים מסויימים במדינה הערבית, גם לשם חילופי אוכלוסים, אבל עזרה זו צריכה להינתן במישרין ולא באמצעות הבריטים.

ניימיר עמד על חשיבותה של חיפה עבורנו, וציין שדרך נאותה לפתרון השאלה היא כניסתנו לאימפריה. כן הציע את הפתרון שלו לשאלת יפו – יצירת מסדרון בריטי מירושלים עד יפו, שיכלול את האווירודרום של לוד. הפרופסור רמז שגם הוא חשב על פתרון מעין זה.

ניימיר הדגיש את חשיבות הגבולות. לזה העיר הפרופסור, שעלינו להיות "נדיבים" בשאלה זו. ניימיר ענה: תהיו אתם נדיבים לגבי הגבולות – ואנו נהיה נדיבים בעזרה פיננסית.

הערת הפרופסור על הגבולות מדאיגה מאוד.

[---]

בערב נפגשנו ברודצקי, קפלן, גולדמן ואני אצל וייצמן. שוחחנו לקראת הפגישה עם הלא-ציונים מחר. וייצמן הסביר, שוורבורג חושש כי אנו נצא חוצץ נגד דין-וחשבון "הוועדה המלכותית", הדבר יתקבל כהתקפה על בריטניה ויערער את מצב היהדות בעולם, האחוז שנאה ליהודי.

 

העתקת קישור