מתוך יומן העבודה - פריס, 17.3.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - פריס, 17.3.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                             פריס, 17.3.1937

 

[---]

ביקרתי את לגארד בקיי ד'ורסיי. קודם עבד בנציבות העליונה בביירות ועכשיו נתמנה ראש הלשכה לענייני המזרח הערבי במקומו של סן קנטן ההולך לרומא כציר צרפת. גורביץ הודיעני, כי חילופים אלה ככר נתקיימו, אך נתברר שאין זה כך: סן קנטן עדיין במקומו ולגארד טרם נכנס לתפקידו החדש. על לגארד זה אמר מישהו, שהוא אחד הצרפתים המעטים המאמינים עדיין באשמתו של דרייפוס...

הוא פתח בפזמון השגור: הסכסוך הארץ-ישראלי משתקף במושבות צרפת בצפון-אפריקה ומכביד שם על המצב. מאידך גיסא, דיבר על אי-יכולתה המתמיהה של ממשלת ארץ-ישראל להשליט סדר. התעניין מאוד בנמל תל-אביב. הופתע לשמוע כי שביתת נמל יפו הייתה שביתה ממש, וכי במשך שישה חודשים לא עגנה בנמל יפו אף אונייה אחת.

טילפנתי למלון של המשלחת הסורית לברר מתי יחזרו מז'נווה. במלון אין יודעים. [---]

לצהרים נפגשתי עם קדמי כהן.[1] סיפר לי על פגישותיו בפריס: עם הציר העיראקי, עם פקיד גבוה מתורכיה, עם הנונציוס הקתולי בפריס, עם אנשים מחוגי תעשייה ובניין המעוניינים במפעלי פיתוח בסוריה ובין סוריה וארץ-ישראל (מסילת ברזל) מתוך שיתוף איתנו. קדמי מאמין ביכולתו לעשות גדולות וקובל על מצבו הבלתי-מוגדר. הוא תובע לעצמו סטטוס. יעצתי לו לא לחסל בינתיים את עבודתו המשפטית הפרטית.

גוטליב מפיק"א בא לראותני כדי לקבול לפני על קיפוח פיק"א לגבי כספי מפעל הביצרון. לדעתם, הסוכנות הנה השלטון היהודי העליון ועלינו להיענות לצורכי היישוב כולו. רשאים אנו לדרוש השתתפות מפיק"א, אך לא ייתכן שמושבותיה ידרשו לצורכי ביטחון גם מאיתנו וגם ממנה. פיק"א הסתלקה לחלוטין מדרך היריבות הפוליטית עם הסוכנות, אם כי הממשלה מוסיפה לגרותה לכך. עמדת פיק"א כיום היא שהנציגות הפוליטית היחידה של העם היהודי בארץ-ישראל היא הסוכנות, וגם פיק"א סרה למשמעתה. אין פיק"א פונה לממשלה אלא בעניינים המעשיים השייכים ישר לעבודתה. בכל העניינים היהודיים הכלליים היא עומדת מאחורי הסוכנות. אל תתעלם אפוא הסוכנות ממושבות פיק"א. הוא כתב לג'יימס רוטשילד בעניין זה, והוא בוודאי יזמינני אליו.

אמרתי, שאני מסכים להנחותיו וגם מרוצה מהן, אולם איני מקבל את טענתו העובדתית. אין אנו מקפחים את מושבות פיק"א. במידה שאנו מסייעים ליישוב מכספי ה"ביצרון" לשאת בנטל הוצאות הביטחון, הרי מושבות פיק"א מקבלות את חלקן, ועד כמה שידוע לי עולה חלק זה על המגיע להן מבחינה יחסית. אשמח לברר את העניין עם ג'יימס רוטשילד, אך אבחר לדחות את הפגישה עד לבואו של קפלן.[2]

 

הערות

[1]  קדמי כהן – נולד ב-1892. בוגר המחזור הראשון של גימנסיה "הרצליה". ב-1913 למד משפטים באוניברסיטת קושטא יחד עם משה שרת, אך פרש ועבר לצרפת, שם נעשה עורך דין. במלחמת-העולם הראשונה שירת בצבא הצרפתי. חי בצרפת ועבד כמשפטן. נספה בשואה.

[2]  אליעזר קפלן – ראו: כרך א (1936), מסמך 6, הע' 8.

 

העתקת קישור