מתוך יומן העבודה - לונדון, 10.3.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - לונדון, 10.3.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                             לונדון, 10.3.1937

 

ב"טיימס" אין מילה על האסיפה של אמש, אף-על-פי שכתבתי את תמצית נאומי במיוחד לעיתונות. המסורת של טיפול דילטנטי בעיתונות נמשכת, חומר כזה צריך היה להביא למישהו אחראי ב"טיימס" ולהבטיח את פרסומו, ולא להסתפק במסירתו לאיזה בחור שנשלח לאסיפה.

[---]

שוחחתי עם וייצמן על "המשא-ומתן" שמציע גורביץ. הסכמנו שאגש לפריס לברר את העניין, ואם צריך – לחסלו.

שוחחנו גם על שאלת הביקור ברומא. וייצמן סעד אמש אצל קזליט. נפגש שם עם מי שהיה ציר בריטניה באדיס-אבבה בזמן הכיבוש האיטלקי. אשתו של הציר סיפרה על מעשי הזוועה שראתה במו עיניה. הייתה כולה כמוכת פלצות, עיניה יצאו מחוריהן בדברה. עד היום רודפים אותה מראות הסיוט – סיפורי-בלהות על המוני אדם פצועים וזבי-דם כתוצאה מהתקפת הגזים, מתרוצצים כמטורפים ברחובות העיר. נשים וילדים, שנמלטו לחצר הצירות האמריקנית, שולחו משם לאחר שנתקבלה הבטחה מהמיפקדה האיטלקית שלא יאונה להם כל רע – משהוצאו החוצה הוכרעו לטבח כצאן במכונות ירייה.

אל ילך איש מאתנו לרומא – הציע וייצמן. הסכמתי עם דעתו.

[---]

לארוחת הצהריים נועדתי עם מרטין, מזכיר "הוועדה המלכותית", על-פי הזמנתו. "הוועדה" עובדת בבירור החומר. חמישה מחברי "הוועדה" עובדים כמעט ימים שלמים. להסקת מסקנות טרם הגיעו. מוכנים לקבל עדיין חומר נוסף, אך יפה שעה אחת קודם. הזהרתיו מפני טעויות של עם-ארצות, דבר רגיל במקרים כאלה, והצעתי שישאלונו בכל מקרה של ספק. הצעתי את שירותי כל זמן שהותי בלונדון. הודה, אך רמז כי עליהם לפנות לממשלה. אשר לפגישת פיל עם וייצמן, הרי הלורד חושש לדבר עכשיו פן יטענו על "לחץ בלונדון". אם יש לווייצמן למסור דבר מסוים – יעשה-נא זאת באמצעות מרטין. [---]

הערכתי, שהדין-וחשבון לא יתפרסם אלא ביוני, מתקבלת על דעתו בגלל ההכתרה וחינגותיה, הוועידה האימפריאלית, וחילופי גברי בקבינט[1] (סוף מאי). אין גם לשער, שראש הממשלה החדש ימהר להעמיד על סדר-יומו דווקא את שאלת ארץ-ישראל. והנה, בגלל המצב הקשה בארץ מאיצים ב"וועדה" שתחיש את מלאכתה – האם נכון הדבר, שאל.

אמרתי, שלדעתי אסור להיחפז. המצב בארץ הוא עניין לממשלה לטפל בו, ואילו "הוועדה" צריכה לעשות את עבודתה בלי כל בהילות.

שאל: ובכן לכם לא איכפת אם העניין יימשך קצת יותר?

עניתי: בהחלט לא, אך רצוי לנו שלמועד הקונגרס נדע מה לפנינו.

שוחחנו עוד ארוכות בעניינים כלליים של ארץ-ישראל. אגב כך נתבררו לו, כמדומני, כמה מושגים יסודיים על מצבנו בארץ ועל עבודתנו. [---] בחור חמד במלוא מובן המלה – נבון, צנוע ומלא חן.

אחר הצהריים עברתי על תזכורת שהכין לוריא בשביל לויד ג'ורג' לקראת עדותו, בשם וייצמן. הכנסתי כמה תיקונים ותוספות.

את מוֹתר היום ביליתי בקריאת הדין-וחשבון של אליהו אפשטיין [אילת] על ביקורו בבגדאד – מיכרה של חומר.

בערב – עם דב הוז, גולדה מאירסון ודוד הכהן. דב וגולדה סיפרו על מהלך העניינים בוועדה הבין-לאומית למען ספרד הרפובליקנית – על רפיון-הידיים והפירוד במחנה הבין-לאומי, על חוסר העזה מצד הספרדים עצמם לתבוע פעולה ממשית. מדהימים הסיפורים על ההתפוררות ושנאת האחים במחנה לוחמי הרפובליקה בספרד גופא.

[---]

 

הערות

[1]  בתחילת 1937 כבר היה ברור, כי בולדווין עומד להתפטר לאחר ההכתרה, וכי נוויל צ'מברליין יתפוס את מקומו כראש ממשלה. בסוף מאי הקים נוויל צ'מברליין ממשלה במתכונת הממשלה הקודמת.

 

העתקת קישור