מתוך יומן העבודה - לונדון, 25.2.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - לונדון, 25.2.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                                לונדון, 25.2.1937

 

בוקר ביקרתי ב"צ'תם האוז" על-פי הזמנת לטימר, שהכרתיו אצל שטיין. גב' שטיין נלוותה אלי כמורת דרך. לטימר הכניסני לחדרו של הִילְד – הוא שחיבר, יחד עם הגב' מנרו, את החוברת שהוציא המכון על ארץ-ישראל. הרציתי שעה וחצי בתשובה לשאלותיהם: על המופתי, המועצה המוסלמית והמרכז המוסלמי שהוקם בארץ-ישראל, עמדתה המסורתית של ממשלת ארץ-ישראל כלפי המופתי, שיטתו של ווקופ כלפי המנהיגות הערבית וכל פרשת מדיניותו בימי המאורעות. שמעו בהתעניינות מרובה וביקשו לבקרם עוד פעם. במכון עובדים בקביעות 70 איש – עינם פקוחה על המתרחש בכל שטחי הפוליטיקה הבין-לאומית. מוציאים בולטינים קבועים, חוברות וספרים על נושאים מיוחדים, עונים על שאלות הזורמות מכל הצדדים.

[---]

משם להרצאת מייג'ור ג'רוויס[1] (מי שהיה מושל סיני) על מדבר סיני – במעון "פלשתין אקספלוריישון פונד". הקהל – חברי "החברה" ומתעניינים שונים [---]. רוב ההרצאה נשמע בחשכה, תוך הצגת תמונות בפנס קסם – צילומים נהדרים שנעשו בידי המרצה עצמו.

ג'רויס הקיף במסגרת הרצאתו לא רק את חצי-האי סיני במובנו הפוליטי-גיאוגרפי כיום, אלא חלק הגון מהנגב שלנו. הרבה לתאר ולהציג על-ידי תמונות חורבות וסימנים אחרים של יישובים ומפעלי השקאה קדומים - הדגיש כי לא חלה כל ירידה במשך אלפי השנים בכמות המטר. הרי שגם עכשיו אפשר לעבד שטחים מסויימים וליצור יישובים חקלאיים, אבל לדעתו זה עניין ליישוב פרימיטיבי המסתפק במועט ולא ל"בעלי סרטיפיקטים חקלאיים" – על-כל-פנים, אין לחלום למצוא כאן פתרון לבעיה היהודית–ערבית בארץ-ישראל. למרות הסייג הזה הייתה ההנחה היסודית של הרצאתו חיובית בהחלט מבחינתנו – הוא ליגלג על הרומנטיקאים המתפעלים מנחשלות הערבים ותבע שינויים ופיתוח התיישבות.

אחרי ההרצאה, בהתקדמי לקראת המוצא, ראני סר ארתור ווקופ, ניגש ובירכני בידידות, כדרכו, אך מיהר לברוח בלי להציג שאלות. הייתה איתו גברת צעירה והיה רושם שהם ממהרים לסעודה. ניכר היה שאין לו כל חשק להיפגש כאן.

נפגשתי עם אטינגהוזן מאוקספורד. בדעתו לארגן בימי הקיץ סיור בארץ-ישראל לקבוצת סטודנטים יהודים מאוקספורד. מעניינת מחשבתו, שאם יתברר כי הטיול לארץ-ישראל יקר יותר מדי בשביל הבחורים שלו – יציע להם לנסוע לפולין לראות בסבלות אחיהם וללמוד את רקע העלייה לארץ-ישראל.

[---]

 

הערות

[1]  מייג'ור קלוד סקודמור ג'רוויס (Jarvis) – בשנות מלחמת-העולם הראשונה שירת בצרפת, מצרים וארץ-ישראל. ב-1918 מונה כפקיד בריטי בממשלת מצרים. מושל חצי-האי xיני 1923–1936. עשה ניסיונות לשיפור תנאי חייהם של תושבי סיני. ספריו:  Yesterday & Today in Sinai;Three deserts

 

העתקת קישור