מתוך יומן העבודה - לונדון, 20.2.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מתוך יומן העבודה - לונדון, 20.2.1937

 

 

מתוך יומן העבודה                                                                          לונדון, 20.2.1937

 

בבוקר נדהמתי לראות בעיתונים את הגרסה הרישמית על ההתפרצות בטבריה, התולה את הקולר ברוויזיוניסטים. ביקשתי את לוריא לטלגרף לארץ ולשאול מה האמת. במברק "פלקור" אמש לא היה זכר להופעת אנשי בית"ר בטבריה. ההעלים "פלקור", או שסופר ה"טיימס" העליל? אבל גם ב"דיילי הרלד", שסופרו הוא מאנשי-שלומנו, נזכרים הרוויזיוניסטים - אומנם בהבלעה.

[---]

כל אחר הצהריים ביליתי בחיפוש דירה – נלאיתי נשוא את החדר המכוער, הבלתי-נוח והיקר של "רסל הוטל".

בערב אצל שטיין[1] נפגשתי עם לטימר, הממונה על שירות האינפורמציה בענייני הפוליטיקה הבין-לאומית של "צ'תם האוז" (House Chatham – המכון לענייני חוץ). התברר כי החוברת שלהם על ארץ-ישראל חוברה על-ידי איזו גב' [אליזבט] מנרו [מזרחנית וכתבת דיפלומטית, חוקרת ב"צ'טהם האוז"], וגברת זו עומדת לבוא בקרוב לארץ על-מנת לחבר ספר. [---] עובדות שסיפרתי לו מפרשת הנציב בימי המאורעות הדהימו אותו. עד שהספקתי לשאול אם אוכל לבקרו ב"צ'תם האוז", שאלני הוא אם זמני יספיק לי לכך: חשוב מאוד שאבוא ואמסור אינפורמציה מלאה. הם צמאים לדעת. ישבנו עד אחרי חצות. לא כמנהג האנגלים אצלנו בארץ, שבדיוק ב-10.30 הם מתרוממים ללכת הביתה.

לפני שהלכתי לשטיין היה אצלי אולשוונגר.[2] מתאונן מרה על "מפעל הביצרון" שאין בו שום תנופה. ראשו שקוע עדיין בענייני הודו. הוא מצביע על כר נרחב להסברה בקרב הסטודנטים ההודים בלונדון – המנהלים והמנהיגים העתידים של העם ההודי.

 

הערות

[1]  ליאונרד שטיין – ראו: כרך א (1936), מסמך 80, הע' 1.

[2]  עמנואל אולשוונגר, ראו: כרך א (1936), מסמך 44, הע' 2.

 

העתקת קישור