ראיון עם ג'ון הול, המזכיר הראשי של הממשלה - ירושלים, 12.2.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  ראיון עם ג'ון הול, המזכיר הראשי של הממשלה - ירושלים, 12.2.1937

 

 

ראיון עם ג'ון הול, המזכיר הראשי של הממשלה                                   ירושלים, 12.2.1937

 

מר הול[1] פתח במשאלה להקדים לסעיפי סדר-היום שלי עניין קטן אחד המדובר הוא - בית-משפט מחוזי בתל-אביב. לדבריו מעיינת עתה הממשלה בשאלה, אם עליה לכונן בתל-אביב בית-משפט שאינו אלא סניף של בית-המשפט המחוזי שביפו, או לכונן בית-משפט עצמאי לא בשביל העיר תל-אביב בלבד אלא למחוז שיכלול את העיר. בכדי לנקוט באפשרות השנייה תצטרך הממשלה לקבל תחילה הבטחה שהציבור הדתי בתל-אביב לא יתנגד שבית-המשפט יהיה פתוח בשבתות, שכן יהיה עליו לשרת את הכפרים הערביים במחוז, וכדרך שאר בתי-המשפט המחוזיים בארץ יהיה עליו להיות פתוח שבעה ימים בשבוע.

ד"ר ג'וזף[2] העיר, שבבית-המשפט ביפו, שמזכירו הראשי הוא מוסלמי, אין הקהל יכול לקבל שרות ביום ששי ואשר לישיבות בית-המשפט, הכלל הוא עתה שמשפטים יהודיים אינם נקבעים ליום שבת, ולא ערביים ליום ששי ולא נוצריים ליום ראשון, הרי שאפילו היה בית-משפט מחוזי בתל-אביב, לא היו צריכים לקבוע משפטים יהודיים – והם כמעט כל המשפטים שבמחוז – לימי שבת.

אמר מר הול, כי אין כל ספק שזקן השופטים יסכים שכלל זה יישמר, אלא שבית-המשפט יהא חייב לפעול על אותו יסוד שעליו עומדים שאר בתי-המשפט המחוזיים, והממשלה אינה רוצה במחאות והפגנות לאחר מכן. ההבדלים העיקריים בין שתי האפשרויות יהיו רק בכך, שאם בית-המשפט בתל-אביב יהיה עצמאי, יהיה לו נשיא בית-המשפט קבוע ולא נשיא תורן, ויהיה לו רשם ולא רק מזכיר ראשי בכיר.

אמרתי, שאהיה במוצאי השבוע בתל-אביב ואמצא הזדמנות לשוחה בעניין זה עם ראש העירייה ועם חברים אחרים של מועצת העירייה, ונודיע לממשלה את עמדתנו בדבר. אני חושב, שתהא אפשרות לבוא לידי הסדר שיניח דעתם של כל המעוניינים.

[---]

 

הערות

[1]  ג'ון התורן הול – ראו: כרך א (1936), מסמך 8, הע' 15 וכן לפי המפתח.

[2]  ברנרד ג'וזף (דב יוסף) – ראו: כרך א (1936), מסמך 8 הע' 3.

 

העתקת קישור