הקדמת המערכת לכרך ב' - אהוביה מלכין
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  הקדמת המערכת לכרך ב' - אהוביה מלכין

 

 

הקדמת המערכת לכרך ב' - יומן מדיני 1938

 

מאת: אהוביה מלכין

 

 

כרך ב' של "יומן מדיני" כולל את יומן-העבודה של משה שרת בשנת 1937 כראש המחלקה המדינית של הסוכנות; דוחות על ראיונותיו עם הנציב העליון הבריטי ועל פגישותיו עם פקידים ונציגים אחרים של ממשלת המנדט; שיחות עם מנהיגים ערבים; פרוטוקולים מדבריו בישיבות הנהלת הסוכנות ומרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל; וכן כמה ממכתביו שהם בעלי אופי מדיני מובהק. כל הרשומות הללו לא נועדו לפרסום. הן נרשמו על-ידי משה שרת או מפיו אגב העבודה ולצורכי עבודה. מהן כדי לדווח לחבריו ולשותפיו לפעולה הפוליטית על מהלך עבודתה של המחלקה המדינית; ומהן תוך בירור בעיות ובחינת שיטות ואמצעים.

בתורת חומר בן-זמנו, שנכתב במהלך האירועים ולא נועד לפרסום מבטא "יומן מדיני" באותנטיות את דעותיהם, ספקותיהם ושיקוליהם של קברניטי המדיניות הציונית בשעת מעשה, מספר בגילוי לב על הברירות הקשות שעמדו לפניהן, על חילוקי הדעות ועל המתיחויות בין האישים השונים והמפלגות השונות; ומתאר באופן דרמתי את מאבקם היום-יומי על מורדותיו ומעלותיו. הכל כמובן מזווית ראייתו של משה שרת.

במקרים שתיאורי אותם שיחות ועניינים או אותם ניתוחי מצב חזרו ונשנו במקורות השונים המרכיבים ספר זה, נטלה לעצמה המערכת היתר לקצר או אף להשמיט קטעים שיש בהם משום חזרה. הסימן להשמטות אלו הוא [---]. נסחים דומים הושארו רק במקרים שבכל אחד מהם יש משמעויות או ניואנסים משלו.

המערכת השתמשה לציון הערותיה בסוגרים מרובעים לשם הבחנה מן ההערות שבכתב-היד הנתונות בסוגרים עגולים רגילים.

יומן-עבודה מעצם טבעו נכתב בלשון דיבור יום-יומית. המערכת ראתה חובה לעצמה שלא להפיג את טעמם של הדברים על-ידי עריכת-יתר והשתדלה לשמר את סגנון דיבורו של משה שרת - אז - בחיותו. כן שיירה המערכת כמה אשגרות לשון שהיו נהוגות בימים ההם, אף כי כבר אינן שגורות היום. את הסטינוגרמות של דבריו בהנהלת הסוכנות, במרכז מפא"י ובוועדה הפוליטית שלה, אשר לא נערכו בידו, ראתה המערכת צורך ללטש ליטוש סגנוני.

חלקים מהיומן וכן כמה מהדוחות והמכתבים נכתבו במקורם אנגלית, כיוון שנועדו לחברי הנהלת הסוכנות בלונדון.

הערות המערכת שולבו בגוף הספר רק במקרים שהיה צורך להבהיר שמות או עניינים סתומים שיש בהם כדי לעכב את שטף הקריאה. כל התעודות שמהן מורכב הספר שמורות ב"ארכיון הציוני המרכזי" בירושלים וב"ארכיון מפלגת העבודה" בבית-ברל.

תודת המערכת נתונה: לאנשי "הארכיון הציוני המרכזי" שאספו ומיינו את כל החומר, ובייחוד למר י. פיליפ שסייע בהכנת ההערות ולד"ר מ. היימן על עזרתו בעריכה; לאנשי "ארכיון מפלגת העבודה" על עזרתם הנדיבה באיסוף חלק מן החומר; למר מ. שלי אשר תירגם לעברית את הרשומות שנכתבו במקורן אנגלית; למר י. שילו שסייע בהכנת ההערות על אישים וערכים ערביים; ולאלי שאלתיאל שסייע לעורך להתקין את הספר לדפוס.

 

העתקת קישור