שבת, 3/4/1954
שם הספר  יומן אישי 1954
שם הפרק  שבת, 3/4/1954

 

 

שבת,  3/4/1954

 

כל היום בבית. חזרה הצינה לירושלים והסקנו.

קראתי אלי את מיכאל אליצור ונתתי לו דברי הסבר לפנייתנו למועב"ט, שיתפרסמו כבאים מפי סופרו המדיני של "קול ישראל".

בא היועץ המשפטי חיים כהן להתייעץ על המשך משפט קסטנר. יואל ברנד כבר הופיע כעד מטעם התביעה. לא מן הנמנע כי תמיר ידרוש את הופעתי אני. תחול עכשיו הפסקה במשפט לשלושה שבועות ונספיק להתייעץ.

באמצע ארוחת הצהרים טילפן ראובן [שילוח] שהגיע בלילה [מארה"ב] והזמנוהו מייד להצטרף לארוחה. בא והביא מכתב מללה ומתנות. המכתב מרנין ומלבב, כולו חמימות טובת לב. בסיומו פיסקת שבח לוהט לב"ג. חנכתי את המספריים הנאים ששלחה ללה כמתנה לשולחן הכתיבה וגזרתי קטע זה לשלחו לבעל הדבר בירכתי הנגב.

ראובן סיפר הרבה. פתח בילדים ועבר לאחרים.

ב-5 חזר. הוזמנו גם ארתור וגדעון ואריה. הירצה על ארה"ב במפורט. לא חידש הרבה אבל עיגל ואיזן והשלים וביסס, והעיקר - הבהיר.

בערב בא טדי וסיפר על התייעצות שהייתה הבוקר אצל גולדה בשאלת התוכנית החדשה לחיסול האבטלה. השרים והמומחים חייבו, אנשי ההסתדרות ואיתם זיאמה התנגדו או הסתייגו. נראה כי תהיה מערכה בתוך המפלגה. שוב התייעצנו על אהוד ולא העלינו דבר.

כל היום קראתי למקוטעין חומר על הברון אדמונד אך לא הגעתי להתחיל בכתיבת נאומי עליו בכנסת. זה ימים אני שרוי במועקה לקראת הנאום הזה.

 

העתקת קישור