פתח דבר - העורכים: רנה ויעקב שרת - 2013
שם הספר  דבר דבור 1948
שם הפרק  פתח דבר - העורכים: רנה ויעקב שרת - 2013

 


פתח דבר

 

 

כרך זה הוא ראשון בסדרת דָבָר דָבוּר, המוקדשת לדברים שנשא משה שרת בנושאי מדיניות חוץ, ביטחון וחברה במסגרות שונות, בארץ ומחוצה לה, בשנות כהונתו כשר חוץ (1956-1948) וכראש ממשלה (1955-1954) - שנות העשור הראשון, המכונן, של מדינת ישראל.

סדרת דבר דבור באה לשרת את המתעניינים בתולדות מדינת ישראל ואת לומדיהן באמצעות מסמכים מקוריים, כולם תרשומות של התבטאויות בעל-פה של אחד מגיבורי התקופה, שהגורל מינהו לעמוד בראש חזית החוץ של המדינה בתשע שנותיה הראשונות

פסיפס התבטאויותיו של משה שרת בדבר דבור 1948 משקף את מכלול הבעיות והאתגרים המדיניים-צבאיים שלפניהם הוצבה המדינה שאך זה נולדה בחבלי דם ואש, שופך אור על התנהלות העומדים בראשה ומציג את השקפותיו של משה שרת, תובנותיו ועמדותיו כמדינאי אשר זה עתה סיים חמש-עשרה שנות פעילות עצימה כעומד בראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית - ״שר החוץ של המדינה בדרך״. בצד היותו מנהיג ציוני מן השורה הראשונה ליד חיים וייצמן ודוד בן-גוריון, נמנה משה שרת עם ראשי מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא״י), אז המפלגה הרֹאשה ביישוב ובישראל.

כרך דבר דבור 1948 משתרע על פני פחות משנה אחת - מאז קום מדינת ישראל ב-14 במאי 1948 ועד תום השנה. כרקע לתקופה הנסקרת, העומדת כולה בסימן מלחמת העצמאות ותוצאותיה, הבאנו שלושה מנאומי משה שרת על סף ההכרזה על הקמת המדינה. כן ראינו לכלול בכרך זה תשעה נאומים מן התקופה הנסקרת, שכבר ראו אור בספרו של משה שרת בשער האומות, שיצא לאור ב-1958. לנאומים אלה הקדים משה שרת הבהרות מאירות עיניים, שכתב במבט לאחור כעשור לאחר מעשה. אלה הובאו פה כנתינתם, אך הנאומים עצמם הועתקו מהפרוטוקולים המקוריים.

רבים מדברי משה שרת המובאים בכרך זה נאמרו בישיבות הממשלה הזמנית, שהתכנסויותיה בשנת המדינה הראשונה היו תכופות. ככל שהתבטאויות שר החוץ נשלפו מתוך דיוני הממשלה, השתדלנו לפרש את הקשריהן, וכן גם לצטט דברי שרים שונים, במלואם או בחלקם, ונוסחי החלטות ממשלה שמן העניין, כדי להאיר את עיני הקורא. נוכח חשיבותן המיוחדת של מספר ישיבות מינהלת העם והממשלה הזמנית, הובאו הפרוטוקולים שלהן במלואם.

לכרך דבר דבור 1948 צורף נספח מסמכים חריג תאריכית, שעניינו פרשת ״בכייה לדורות״, וזאת לפי שלימים, כאשר הדיח את שר החוץ משה שרת מממשלתו ביוני 1956, נימק ראש הממשלה דוד בן-גוריון את צעדו זה, בין היתר, גם בהאשמת משה שרת באחריות עיקרית לאותה ״בכייה״.

מכוח הבאת דברים בשם אומרם, רוחב יריעה ורצף כרונולוגי, עולה ממסמכי הכרך עלילה היסטורית מלאת חָיוּת. תמונת החזית הצבאית של מדינת ישראל זכתה להארות רבות ומגוונות, מה שאין כן זו המדינית. דבר דבור 1948 מעלה תרומה ישירה להכרת החזית הפחות מוכרת.

 

*

 

מאחר שהפרוטוקולים לא נערכו בידי הדוברים, ולעתים נשארו גולמיים מדי ולוקים בשגיאות הקלדה, לא היה פה ושם מנוס מקיצורים, תִמצותים קלים ועריכות מתבקשות. הפרוטוקולים המלאים עומדים כולם ובמלואם לרשות הציבור בארכיון המדינה בירושלים ובארכיון מפלגת העבודה בבית ברל.

הערות משה שרת אגב ציטוטים שציטט הובאו בסוגריים ובנטוי; הערות העורכים מובאות באות עורך; הערות רושמי הפרוטוקולים מובאות באות פרוטוקול. פרטים בסיסיים על אישים הובאו בהערות עם אזכורם הראשון.

משה שרת עיברת את שם משפחתו ״שֶרְתוֹק״ ל״שָרֵת״ בתחילת 1949. משום כך השארנו במסמכי כרך זה את שם המשפחה המקורי. שמות אישים שעוברתו במרוצת הימים הובאו בהערות בצורתם העברית.

בעריכת דבר דבור 1948 נעזרנו רבות בכרכים הראשונים, עתירי המסמכים, שהוציא לאור ארכיון המדינה בסדרת תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל: כרך א׳ לתקופה מאי-ספטמבר 1948 וכרך ב׳ לתקופה אוקטובר 1948-אפריל 1949, בעריכת יהושע פרוינדליך. כרכים אלה מכילים, בנוסף למכתבים, מברקים ודוחות, גם תרשומות של התבטאויות משה שרת בישיבות שונות, והללו מובאות בספר זה. הערות והארות העורך יהושע פרוינדליך, הפזורות לאורך שני כרכים אלה, שופכות אור על מהלך הדברים. קוראי דבר דבור יפיקו תועלת עניינית רבה מעיון בכרכים אלה, שרבים מאוד ממסמכיהם כתב משה שרת לנמנעים שונים, או היה נמנעם.


*

 

תודתנו נתונה לארכיון המדינה, הארכיון הציוני המרכזי וארכיון מפלגת העבודה ע״ש משה שרת ולעובדיהם. יישאו תודה ד"ר פנחס עופר, פרופ׳ יגאל עילם ויעל מדיני על עזרתם המסורה בהבהרות, בעקירת שיבושים ובעידוד.


העורכים: רנה ויעקב שרת

 

העתקת קישור