שלושה דקלים - מיכאיל לרמונטוב
שם הספר  מחברת תרגומי שירה
שם הפרק  שלושה דקלים - מיכאיל לרמונטוב
כותרת משנה  מיכאיל לרמונטוב
PDF instant 
העתקת קישור