PIC
1657
מעטפה
26
מספר תמונה במעטפה
8
שם תמונה
התכנסות לציון צאת סיפרו של משה שרת "יומן מדיני"
משתתפים
במרכז: צפורה שרת/ עדה גולומב. ליד השולחן: הנשיא ז. שזר
מקום
בית הנשיא, ירושלים
צלם
פוטו רוס י-ם
נתקבל מאת
דבר השבוע
שנה
1968
תאריך תמונה
15/10/1968
העתקת קישור