PIC
0026
מעטפה
4
מספר תמונה במעטפה
3
שם תמונה
גמנסיה הרצליה
משתתפים
משה (שני משמאל בשורה תחתונה) דב הוז (שני משמאל שורה עליונה) רבקה (אחות - עומדת שלישית משמאל) אליהו גולומב (שני בשורה השני המשמאל למטה) במרכז: המורה חיים הררי
העתקת קישור