PIC
0110
מעטפה
8
מספר תמונה במעטפה
1
שם תמונה
המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית
משתתפים
יושבים: 4 - חיים ארלוזורוב 5 חיים ויצמן, עומדים:2 משה שרת, 3 יצחק בן צבי, ח.א.ח כהן
נתקבל מאת
עבר הדני- "עם מלחמתו" בהוצאת שרברק
הערות
פגישה עם מנהיגים ערבים מעבר הירדן במלון המלך דוד בירושלים
העתקת קישור