PIC
0138
מעטפה
8
מספר תמונה במעטפה
29
שם תמונה
המחלקה המדינית של הסוכנות
משתתפים
במרכז: דוד בן גוריון. לשמאלו אליעזר קפלן. משמאל: יצחק גרינבוים, אוסישקין, לא ידוע, חיים ויצמן
צלם
לזר דונר
העתקת קישור