חלק ב: ניצחון האסכולה האקטיביסטית: ישראל מתקשרת עם צרפת ובריטניה בניגוד לעמדת ארה״ב
מזהה  73
שם הספר  244 מלחמת ברירה-הדרך לסיני וחזרה - 1957-1956
מספר פרק  8.0
שם הפרק  חלק ב: ניצחון האסכולה האקטיביסטית: ישראל מתקשרת עם צרפת ובריטניה בניגוד לעמדת ארה״ב
העתקת קישור