רשימה ביבליוגרפית
מזהה  345
שם הספר  786 יחסו של שרת לשאלה הערבית
מספר פרק  15
שם הפרק  רשימה ביבליוגרפית

רשימה ביבליוגרפית 

 

1.             מקורות ארכיונים

 

א)       ארכיון מפלגת העבודה, בית ברל (אב״ב):

- ארכיון ברל כצנלסון, מכתבים.

- פרוטוקולים של ועידת מפא״י, חטיבה 21.

- פרוטוקולים של מועצת מפא"י, חטיבה 22.

- פרוטוקולים של מרכז ומזכירות מפא״י, חטיבה 23.

 

ב)       ארכיון עבודה, תל-אביב, (א״ע):

- תיק שרת, חטיבה IV /104.

- תיק בן-גוריון, חטיבה IV /104, תיק 6 ג'.

 

ג)        ארכיון ציוני מרכזי, ירושלים (אצ״מ):

- תיקי המחלקה המדינית, 25 S.

- סקירות הלשכה הערבית.

- תיקי ועד הצירים, 3 L.

- תיקי חברת הכשרת היישוב בארץ-ישראל, 18 L.

- ארכיון משה שרת, 245 A.

- ארכיון יעקב שרתוק, 268 A.

- אוסף וארכיון דרויאנוב אלתר, 9 A.

 

ד)       ארכיון ההגנה (אה"ג):

- תיק שרת.

- לקט עיתונות ערבית.

 

ה)       ארכיון השומר הצעיר, גבעת חביבה (אא״כ).

- ארכיון אהרון כהן, חטיבה Y 10.95.

 

2.       כתבי משה שרת

 

- שרת משה, אורות שכבו, תל-אביב, 1969.

- שרת משה, בשער האומות, תל-אביב, 1958.

- שרת משה, ההסתדרות והמפלגה, תל-אביב, 1944.

- שרת משה, יומן אישי, א'-ח', תל-אביב, 1978.

- שרת משה, יומן מדיני, א'-ה', תל-אביב, 1979-1968.

- שרת משה, הסוציאליזם במדינת ישראל - כיצד, מולד, כרך י"ג, ינואר-פברואר 1955, חוברת 79.

 

3.       כתבי אישים

 

- אולשן יצחק, דין ודברים, תל-אביב, 1978.

- אחד-העם מתוך כתבים, על פרשת דרכים, ד', תל-אביב,-ירושלים, תר"ץ.

- אילת אליהו, שיבת ציון וערב, תל-אביב, 1974.

- ארלוזורוב חיים, כתבים, א'-ז', תל-אביב, תרצ"ד.

- ארלוזורוב חיים, יומן ירושלים, תל-אביב, 1953.

- ארלוזורוב חיים, עם, חברה מדינה (קובץ), תל-אביב, 1984.

- ארלוזורוב סימה, מבחר כתבים ופרקי חיים, תל-אביב, תש"ח.

- בן-גוריון דוד, זיכרונות, כרך ד'-ה', תל-אביב, 1974.

- בן-גוריון דוד, אנחנו ושכנינו, תל-אביב, תרצ"ג.

- בן-גוריון דוד, מכתבים אל פולה והילדים, תל-אביב, 1968.

- בן-גוריון דוד, פגישות עם מנהיגים ערבים, תל-אביב, 1967.

- בן הלל הכהן מרדכי, עולמי, ירושלים, תרפ"ח.

- בן יהודה ברוך, סיפורה של גימנסיה הרצליה, תל-אביב, 1970.

- בן צבי רחל ינאית, אנו עולים, תל-אביב, 1959.

- גולומב אליהו, חביון עוז, א'-ב', תל-אביב, 1950-1953.

- הכהן דוד, עת לספר, תל-אביב, 1974.

- וייצמן חיים, מסה מעש, תל-אביב, 1962.

- וייצמן חיים, איגרות, כרך שמיני, ירושלים, 1977.

- חיסין חיים, מיומן אחד הביל"ויים, פתח-תקווה, 1967.

- חיסין חיים, מסע בארץ המובטחת, תל-אביב, 1982.

- לונץ אברהם מ., לוח ארץ-ישראל לשנת התרס״ח, ירושלים, 1907.

- ניומן עמנואל, בזירת המאבק הציוני, ירושלים, תשל"ח.

- קיש פדריק, יומן ארץ-ישראל, א׳-ב', ירושלים, תרצ״ט.

- רבאו (קטינסקי) ציונה, בתל-אביב על החולות, רמת גן, 1973.

- שניר מרדכי (עורך), על ברל כצנלסון, זיכרונות ודברי ברכה, תל-אביב, תש"ב.

- שרטוק יעקב, הפנמה הארץ-ישראלית, ירושלים, התר״ע.

- ששון אליהו, בדרך אל השלום, תל-אביב, 1978.

- DALTON HUGH, PRACTICAL SOCIALISM FOR BRITAIN, LONDON, 1936.

- MEINERTZHAGEN R., MIDDLE EAST DIARIES, 1917 TO 1956. LONDON, 1959.

 

4.       מחקרים שונים וביוגרפיות

 

עברית

 

- אביזוהר מאיר (עורך), עיונים בתוכנית החלוקה, באר-שבע, 1948.

- אברמוביץ זאב וגלפט י., המשק הערבי, תל-אביב, תש"ד.

- אורן אלחנן, ההתיישבות בשנות המאבק, ירושלים, תשל״ח.

- אטינגר שמואל, תולדות ישראל בעת החדשה, ג', תל-אביב, 1969.

- אילן צבי, הכמיהה להתיישבות יהודית בעבר-הירדן, 1947-1871, ירושלים, 1984.

- אילת אליהו, חאג' מוחמד אמין אל-חוסייני, מופתי ירושלים לשעבר, תל-אביב, 1968.

- אליאב בנימין (עורך), היישוב בימי הבית הלאומי, ירושלים, 1976.

- אל-פלג צבי, מאורעות 1939-1936, פרעות או מרד, תל-אביב, 1979.

- אסף מיכאל, תולדות התעוררות הערבים בא״י ובריחתם, תל-אביב, 1967.

- אסף מיכאל, היחסים בין ערבים ויהודים בא״י, 1948-1860, תל-אביב, 1970.

- ארנון-אוחנה יובל, חרב מבית, תל-אביב, 1981.

- באואר יהודה, דיפלומטיה ומחתרת במדיניות הציונית, 1945-1939, מרחביה, 1963.

- בארי אליעזר, ראשית הסכסוך היהודי ערבי, 1911-1882, תל-אביב, 1985.

- ביין אלכס, תולדות ההתיישבות הציונית מתקופת הרצל עד ימינו, רמת גן, 1972.

- בן-אברהם ברוך, מפלגות וזרמים פוליטיים בתקופת הבית הלאומי, 1948-1918, ירושלים, תשל"ח.

- בר-זוהר מיכאל, בן-גוריון, א'-ג'', תל-אביב, 1977.

- ברסלבסקי משה, פועלים וארגוניהם בעלייה הראשונה, תל-אביב, 1961.

- גולדשטיין יעקב, בדרך להגמוניה, תל-אביב, 1980.

- גולן אשר, מדיניות בריטניה בא״י בין השנים 1939-1937 בראי העיתונות הערבית והעיתונות העברית, - עבודת מ"א, מוגש לאוניברסיטת בר-אילן, תשל״ה.

- גורני יוסף, אחדות העבודה, 1930-1919, היסודות הרעיוניים והשיטה המדינית, תל-אביב, 1973.

- גורני יוסף, הקשר הדו-משמעי, תל-אביב, 1982.

- גורני יוסף, השאלה הערבית והבעיה היהודית, תל-אביב, 1985.

- גטר מרים, חיים ארלוזורוב, ביוגרפיה פוליטית, תל-אביב, 1977.

- דותן שמואל, המאבק על ארץ-ישראל, משרד הביטחון, תל-אביב, 1981.

- דותן שמואל, פולמוס החלוקה בתקופת המנדט, ירושלים, תש"מ.

- דינבורג (דינור) בן ציון, חיבת ציון, תל-אביב, תרצ"ב.

- דנין עזרא, תעודות ודמויות מגנזי הכנופיות הערביות במאורעות 1939-1936, ירושלים, תשמ״א.

- דרויאנוב אלתר, לסקוב שולמית, כתבים לתולדות חיבת ציון ויישוב ארץ-ישראל, א׳-ב׳, תל-אביב, 1983.

- הורוביץ דן, משה ליסק, מיישוב למדינה, תל-אביב, 1977.

- הלר יוסף, במאבק למדינה, המדיניות הציונית בשנים 1948-1936, מרכז שז"ר, ירושלים, תשמ״ה.

- וגנר יגאל וכפכפי אייל, שורש המחלוקת, תל-אביב, 1982.

- וורם שלום ולבשיץ דוד (עורך), אנטולוגיה של המחשבה הסוציאליסטית 1939-1789, תל-אביב, 1962.

- ושיץ יוסף, הערבים בארץ-ישראל, מרחביה, 1947.

- זית דוד, ציונות בדרכי שלום, תל-אביב, 1985.

- טבת שבתי, בן-גוריון וערביי ארץ-ישראל, ירושלים, 1985.

- טבת שבתי, קנאת דוד, כרך ב׳, ירושלים, 1980.

- יבנאלי שמואל, תקופת חיבת ציון, תל-אביב, תש"ב.

- כהן אהרון, ישראל והעולם הערבי, מרחביה, 1964.

- לסקוב שולמית, הביל"ויים, ירושלים, 1979.

- לקויר זאב, תולדות הציונות, תל-אביב, 1974.

- נבו יוסף, עבדאאלה וערביי ארץ-ישראל, תל-אביב, 1975.

- נמרוד יורם, מפגש בצומת, אורנים, תשמ"ה.

- סייקס קריסטופר, מבלפור עד בווין, תל-אביב, 1966.

- עילם יגאל, הגדודים העבריים, משרד הביטחון, תל-אביב, 1973.

-פורת יהושע, צמיחת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינאית, 1929-1918, ירושלים, 1971.

-פורת יהושע, ממהומות למרידה, התנועה הלאומית הערבית, התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית, 1939-1929, תל-אביב, 1978.

- פורת יהושע, במבחן המעשה הפוליטי, ירושלים, 1985.

- קינגסלי מארטין, הארולד לאסקי, חייו ודמותו, תל-אביב, 1957.

- קליימן אהרון, הפרד ומשול, ירושלים, 1983.

- קצבורג נתנאל, מחלוקה לספר הלבן, ירושלים, 1974.

- שיפטן דן, האופציה הירדנית, יד טבנקין, 1986.

- שור שמעון, ההסתדרות המצומצמת, קבוצת אינטליגנציה ארצישראלית צעירה בפוליטיקה היישובית בתקופת העלייה השנייה, עבודת מ"א, הוגשה לאוניברסיטת תל-אביב, יולי 1974.

- שמעוני יעקב, ערביי ארץ-ישראל, תל-אביב, 1974.

- שפירא אניטה, המאבק הנכזב, תל-אביב, 1977.

- שפירא אניטה, ברל, תל-אביב, 1981.

- שפירא יוחנן, אחדות העבודה ההיסטורית, תל-אביב, 1975.

- שפירא יוסף, חיים ארלוזורוב, תל-אביב, 1975.

 

אנגלית

 

ANTONIUS GEORGE -, THE ARAB AWAKENING, LONDON, 1961.

- LORD BEVERIDGE, THELONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND ITS  PROBLEMS, 1919-1937, LONDON, 1960.

- BRECHER MICHAEL, THE FOREIGN POLICY SYSTEM OF ISRAEL, LONDON, 1972.

- BURRIDGE TREVOR, CLEMENT ATTLE, A POLITLCAL BIOGRAPHY, LONDON, 1985.

CARPENTER - L.P., G.D.H. COLEAN INTELECTUAL BIOGRAPHY, NEW ,YORK 1973.

- CAPLAN NEIL, FUTILE DIPLOMACY EARLY ARAB-ZIONIST NEGOTIATION ATTEPTS 1913-1931, V. 1, CONRNWALL, 1983.

- CAPLAN NEIL, FUTILE DIPLOMACY, ARAB-ZIONIST NEGOTIATIONS AND THE END OF THE MANDATE, V. 2, LONDON, 1986.

- COLE G.D.H., FABIAN SOCIALISM, NEW YORK, 1971.

- COLE G.D.H., HISTORIA DEL PENSAMIENTO SOCIALISTA, MEXICO, 1959.

- COLE MARGARET, THE LIFE OF G.D.H. COLE, LONDON, 1971.

- E.S.C.O. FOUNDATION, PALESTINE - A STUDY OF JEWISH, ARAB AND BRITlSH POLICY, LONDON, 1947.

- FLAPAN SIMHA, ZIONISM AND THE PALESTINIANS, LONDON, 1979.

- FURLONGE GEOFFREY, PALESTINE IS MY COUNTRY - THE STORY OF MUSA ALAMI,LONDON  1969.

- HARRIS KENNETH, ATTLE, LONDON, 1962.

- MANDEL NEVILLE J., THE ARABS AND ZIONISM BEFORE WORLD WAR 1, CALIFORNIA, 1976.

- MONROE ELIZABETH, PHILBY OF ARABIA, LONDON, 1973.

- PEASE EDWARD R., THE HISTORY OF THE FABIAN SOCIETY, LONDON, 1963.

- PIERSON STANLEY, BRITISH SOCIALIST, CAMBRIDGE, 1979.

- PIMLOTT BEN, HUGH DALTON, LONDON, 1985.

- RADICE L., BEATRICE AND SIDNEY WEBB, FABIAN SOCIALIST, LONDON, 1960.

- ROSENSAFT M. Z., MOSHE SHARETT, STATEMAN OF ISRAEL, NEW YORK, 1966.

- YEHOYADA HAIM, ABANDONMENT OF ILLUSIONS, ZIONIST POLITICAL ATTITUDWS TOWARD PALESTINIAN ARAB NATIONALISM, 1936-1939, COLORADO, 1983.

 

מאמרים

 

- אורן אלחנן, "תל-עמל, ראשונה לחומה ומגדל", הציונות, מאסף ד'.

- ביאלי אורי, "דוד בן-גוריון ומשה שרת - התגבשות שתי תפיסות מדיניות בקונפליקט הערבי-ישראלי", מדינה וממשל, כרך א', חוברת 2, 1971.

- בן-גד יצחק, "הפלסטינים שרצו בחלוקה", סקירה חודשית, דצמבר-ינואר, 1977-1976.

- גולני מ., משה שרתוק (שרת), "המדינאי של חומה ומגדל", נאור מרדכי (עורך), ימי חומה ומגדל, 1939-1936, ירושלים, 1987.

- גילברט מרטין, "החיים הקצרים של ועדת פיל", זמנים, 1, 1979.

- גשר א., "השקפתו הסוציאלית של הרצל", מן היסוד, 25/6/1964.

- ורטה מאיר, ״המשא-ומתן הציוני-ערבי באביב 1919 והמדיניות האנגלית, ציון, שנה ל״ב.

- טבת שבתי, ״בן-גוריון והשאלה הערבית", קתדרה, 43, מרץ 1987.

- לונץ יוסף, "המגעים הדיפלומטיים בין התנועה הציונית והתנועה הערבית הלאומית עם סיום מלחמת העולם הראשונה", המזרח החדש, כרך י״ב, 1962.

- נבו יוסף, "יחס ערביי ארץ-ישראל ליישוב היהודי ולתנועה הציונית", הציונות והשאלה הערבית, מרכז שז״ר, ירושלים, 1979.

- נמרוד יורם, "מעורבותו של נורי א-סעיד בארץ-ישראל", קתדרה, 14, ינואר 1980.

- נמרוד יורם, "המפלגה החוסיינית והלא-ציונים", הציונות, מאסף ו׳, 1981.

- נמרוד יורם, "מבוא לספר הלבן - סיכולן ההדדי של פעולות אלטרנטיביות להסכם יהודי-ערבי", הציונות, מאסף י', 1985.

- סלע אברהם, "שיחות ומגעים בין מנהיגים ציוניים למנהיגים ערבים פלסטינים, 1939-1933", המזרח החדש, חלק ראשון כרך כ"ב, חוברת 4, 1972. חלק שני כרך כ"ג, חוברת 1, 1973.

- פפה אילן, "משה שרת, דוד בן-גוריון והאופציה הפלסטינית 1956-1948", הציונות, מאסף י"א, 1986.

- קולת ישראל, "משה שרת, מדינאי ציוני בן הארץ", בתפוצות הגולה, חורף 1975, י"ז, חוברת 75/76.

- קפלן ניל, "מגעים ערביים-יהודיים בא"י לאחר מלחמת העולם הראשונה", המזרח החדש, כרך כ"ז, חוברת 1/2, 1977.

- רובינשטיין אליקים, "הטיפול בשאלה הערבית בשנות העשרים והשלושים: היבטים מוסדיים", הציונות, מאסף י"ב, 1987.

- רוגל נקדינמון, "האיש של וייצמן בדמשק - לפרשת שליחותו של ד"ר שלמה פלמן לחצרו של פייצל", ספטמבר 1919-יולי 1920, הציונות, מאסף ח', 1983.

- רוז נ., "הוויכוח על המועצה המחוקקת בשנים 1936-1929", עודד ב. ואחרים (עורך), מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ-ישראל, כרך שני, אוניברסיטת חיפה, תשל״ב.

- שור שמעון, "מציונות כללית לתנועת הפועלים", שורשים, א׳, תשל"ט.

- שפר גבריאל, "פיתרון כולל מול מיתון הסכסוך הישראלי-ערבי, בחינה מחודשת של ההתנגשות בין משה שרת ודוד בן-גוריון", הציונות והשאלה הערבית, מרכז שז״ר, ירושלים, תשל"ט.

- שפר גבריאל, "הופעת 'אצולת השירות' ביישוב היהודי בארץ-ישראל - דרכם של משה שרת ורעיו לתנועת הפועלים", הציונות, מאסף ח׳, תשמ״ג.

- שפר גבריאל, "ערב הסעודית ובעיית א"י בתקופת המרד הערבי 1939-1936", המזרח החדש, כרך כ"ב, 1972.

- שפירא אניטה, ״פרשת האופציה על אדמות האמיר עבדאאלה בע׳ור-אל כבר, ראשית הקשר בין ההנהלה הציונית והאמיר עבדאללה״, הציונות, מאסף ג', תשל״ד.

- תגר יהודה, "המרד הערבי בשנת 1936 בפרספקטיבה של העימות היהודי-ערבי בא״י", הציונות והשאלה הערבית, מרכז שז״ר, ירושלים, 1979.

- COHEN MICHAEL,"SECRET DIPLOMACY AND REBELLION IN PALESTINE, 1936-1939" INT. JOURNAL MIDDLE EAST STUDY, 8, 1977.

- KEDOURIE ELIE, "SIR HERBERT SAMUEL AND THE GOVERNMENT OF PALESTINE", MIDDLE EASTERN STUDIES, V.5, 1, 1969.

- SHLAIM AVI., "CONFLICTING APPROACHES TO ISRAEL'S RELATION WITH THE ARABS BEN GURION AND SHARETT 1953-1956", THE MIDDLE EAST JOURNAL, V, 37, 2, 1983.

 

 

5.       ספרים ומאמרים בערבית

 

- אל חסיני מחמד אמין, אמיתות על בעיית פלשתין (חקאאת ען קדית פלסטין), קהיר, 1956 (ערבית).

- אל-כיאלי עב אל-והאב, תעודות ההתנגדות הפלסטינית הערבית נגד הכיבוש הבריטי והציונות, (ות׳איק אל-מקאומה אל-פלסטיניה אל-ערביה ד'ד אל-אחתלאל אל-בריטניה ואל-צהיוניה), ביירות 1968 (ערבית).

- יהושע יעקב, העיתונות הערבית הפלסטינית בתקופת השלטון העות'מאני, 1918-1908, ירושלים, תשל"ה (ערבית).

- קדורה ג'מאל, "הקמת המפלגות בפלסטין - מפלגת ההגנה הלאומית״, שאון פלסטיניה, ינואר-פברואר, 1985 (בערבית).

- קדורה ג'מאל, "ייסוד המפלגה הערבית ושאר המפלגות הפלסטיניות בשנות ה-30", שאון פלסטיניה, מרץ-אפריל 1985 (ערבית).

- דרוזה עזת, על התנועה הערבית המודרנית (חול אל-חרכה אל-ערביה אל-חדית׳ה), צידון-ביירות, 1949 (ערבית).

 

6.       אנציקלופדיות, לקסיקונים, ביבליוגרפיות

 

- עילם יגאל, 1000 יהודים בעת החדשה, תל-אביב, 1974.

- תדהר דוד, אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובניו, א׳-ג', תל-אביב.

- לחובר שמואל, כתבי משה שרת, ביבליוגרפיה, 1965-1920, ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, 1965.

 

7.       פרסומים שונים

 

- באואר יהודה, הדיפלומטיה הציונית, ספר תעודות, 1948-1936.

- מרחביה, ח', הציונות, אוצר התעודות הפוליטיות, אחיאסף, ירושלים, 1943.

- הרצאת הוועדה המלכותית לפלשתינה (א"י), הוגשה לפרלמנט ע"י מזכיר הממלכה לענייני המושבות בפקודת הוד מלכותו בחודש יולי 1937.

- פרוטוקול הקונגרס הציוני ה-20, פרסום ההסתדרות הציונות העולמית, ירושלים, 1937.

- קארפי דניאל וגורני יוסף (עורכים), תנועות וזרמים פוליטיים ביישוב היהודי בא"י בתקופת המנדט בשנות ה-30, חוברת תעודות, אוניברסיטת תל-אביב, 1972.

 

8.       עיתונות

 

עברית

אחדות, דבר, דבר השבוע, הארץ, הארץ שלנו, השקפה, חותם, טבע וארץ, כותרת ראשית, למרחב, מעריב, על המשמר, הפועל הצעיר, קונטרס.

 

שפות אירופיות

DAVAR, ENGLISH WEEKLY SUPPLEMENT, JEWISH FRONTIER, JERUSALEM POST, NEW OUTLOOK, DISPERSION Y UNIDAD, AURORA.

 

ערבית

פלשתין, א-דיפאע, אל-כרמל, סקירות עיתונות ערבית (אצ"מ).

 

9.       ראיונות

 

יעקב שרת, דקלה גולומב, ציונה רבאו, יעל מדיני, אליהו אילת, צבי שוורץ.

 

העתקת קישור