חלק שני - יחסו של משה שרת לשאלה הערבית - מבוא
מזהה  340
שם הספר  786 יחסו של שרת לשאלה הערבית
מספר פרק  10
שם הפרק  חלק שני - יחסו של משה שרת לשאלה הערבית - מבוא

חלק שני - יחסו של משה שרת לשאלה הערבית

 מבוא

 

בחלק הזה של העבודה ננסה לבדוק את תפיסתו ויחסו של משה שרת לשאלה הערבית במסגרת המציאות שנוצרה בין יהודים וערבים בתקופת המנדט הבריטי בא"י. יחד עם זאת ננסה לבחון את ראייתו של משה שרת, ביחס למציאות הערבית באותה תקופה.

אנו נתייחס להשקפתו של משה שרת בתקופות שונות. בשנות העשרים, עם ראשית פעילותו הפוליטית ובשנות השלושים כשהוא מקבל על עצמו את האחריות על המחלקה המדינית של ההסתדרות הציונית לאחר רצח חיים ארלוזורוב, אשר עמד קודם לכן בראשה.

 

העתקת קישור