תוכן - סדר פרקים
מזהה  332
שם הספר  786 יחסו של שרת לשאלה הערבית
מספר פרק  02
שם הפרק  תוכן - סדר פרקים

יחסו של משה שרת לשאלה הערבית בין השנים 1939-1918

  

שמעון פרחה

בהדרכת ד״ר אילן פפה 

 

עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר מוסמך

 

אוניברסיטת חיפה - נובמבר 1988


הפקולטה למדעי הרוח - החוג להיסטוריה של המזרח התיכון

 

 תוכן העניינים:

תוכן - סדר הפרקים

תקציר

מבוא

חלק ראשון

חלק שני

סיכום

רשימה ביבליוגרפית

שמעון פרחה - קורות חיים

הערות

תקציר באנגלית

  

חלק ראשון: עיצוב השקפת עולמו של משה שרת

מבוא

 

פרק 1: יעקב שרתוק, איש העלייה הראשונה

1.1.     יעקב שרתוק והציונות

1.2.     חזרתו של יעקב שרתוק לרוסיה

1.3.     יעקב שרתוק חוזר לארץ-ישראל בפעם השנייה

הערות

 

פרק 2: עין סיניה

2.1.     ההחלטה להתיישב בעין סיניה

2.2.     מניעיה של משפחת שרתוק ללכת לעין סיניה

2.3.     צורת החיים של משפחת שרתוק בעין סיניה

2.4.     חינוך הילדים

2.5.     החיים של משפחת שרתוק בעין סיניה כאירוע מיוחד בתקופה

2.6.     עזיבת עין סיניה

2.7.     ההשפעה של החיים בעין סיניה על משה שרת

הערות

 

פרק 3: מההסתדרות המצומצמת ל"אחדות העבודה"

3.1.     ראשית דרכו של משה שרת בגימנסיה "הרצליה"

3.2.     הקמת ההסתדרות המצומצמת

3.3.     חלוקת הקבוצה בין קושטא לכינרת

3.4.     לקראת הקמת "אחדות העבודה"

הערות

 

פרק 4: תקופת לימודים בלונדון

4.1.     פעולתו של משה שרת בלונדון

4.2.     המפגש עם החברה הבריטית וה"לונדון סקול אוף אקונומיקס"

4.3.     חשיבות התקופה עבור משה שרת

הערות

 

חלק שני: יחסו של משה שרת לשאלה הערבית

מבוא

 

פרק 5: שנות העשרים, ראשית הפעילות הפוליטית של משה שרת

5.1.     הוויכוח על השאלה הערבית במסגרת "אחדות העבודה"

.25.     התגובה של משה שרת ביחס להצעות של דוד בן-גוריון בשנות העשרים

5.3.     פעילותו של משה שרת במסגרת ועד הצירים

5.4.     דעתו של משה שרת על המפעל ההתיישבותי והנושא הערבי

הערות

 

פרק 6: כניסתו של משה שרת למחלקה המדינית של ההסתדרות הציונית

6.1.     הניסיון להעמיד את הנושא הערבי על יסודות חדשים

6.2.     שיתוף פעולה בין ארלוזורוב ושרת בניסיון לבנות את הנושא הערבי

6.3.     פגישות עם אישים ערבים

6.4.     יוזמות בארצות הערביות השכנות

6.5.     הדיון על המועצה המחוקקת

6.6.     התיישבות יהודית בעבר-הירדן

הערות

 

פרק 7: משה שרת כראש המחלקה המדינית של ההסתדרות הציונית

7.1.     המגמות השונות בקרב הקהילה הערבית בא״י

7.2.     החרפת המצב לקראת מחצית שנות השלושים

7.3.     ועדת פיל והמאבק בתוך הציבור הערבי

7.4.     חלוקה תוך כדי הסדר עם הצד הערבי

7.5.     התיישבות תוך תיאום עם גורמים ערבים

הערות

 

פרק 8: סיכום

 

רשימה ביבליוגרפית

 

שמעון פרחה - קורות חיים

 

תקציר באנגלית

 

העתקת קישור