פרק 38 - מן היסוד
מזהה  321
שם הספר  1108 לבון - אנטי משיח - ביוגרפיה
מספר פרק  20
שם הפרק  פרק 38 - מן היסוד


 

התפטרות בן-גוריון (עמ' 409)

 

בן-גוריון העסיק את חגי אשד בחקירה מחודשת של הפרשה.[i] האיום של פתיחת תיבת הפנדורה של הפרשה מנע ממפא״י להחזיר אל הממשלה את לבון ושרת.[ii] קבוצת ״מן היסוד״ דרשה מאשכול, שלא יסתפק ב״שלום בית״ במפא״י עם בן-גוריון ותומכיו, אלא יערוך בה ״בדק בית״.[iii] זה לא קרה. אשכול התרחק ממן היסוד,[iv] ובסניפי המפלגה הוטל חרם על לבון. כאשר לבון הוזמן בליל שבת 26 ביולי 1963 לדבר בפני ״עיתון העיתונאים״ בבית סוקולוב, באו אליהו סעדון וקבוצת האגרוף שלו מאור-יהודה, בניסיון להשליט את אותו הסדר כמו בשערי מרכז ההדחה של לבון בפברואר 1961.[v] אלא שהפעם המשטרה עצרה אותם.

 

עמ' 410

כשהופיע דיוקנו של לבון על מסך הקולנוע, הוא זכה לתשואות. למשל, כאשר הופיע דיין בכנסת בפברואר 1964 בטענה שהפעולות הראשונות בפרשת מצרים עד מחצית יולי 1954 נעשו על ידי ״גורם שלישי׳, "פרובוקטור״, הגיב לבון ביומן קולנוע וזכה לתשואות, כשהסביר ש״דיין מנסה לעבור בין טיפות הגשם״ - מצד אחד הוא טוען שהייתה הוראה, ומצד שני שמי שעשה את הפעולות הוא פרובוקטור.

בכל פעם שלבון הזכיר את דיין נשמעו קריאות בוז מהקהל, ואילו את לבון קיבלו בתשואות,[vi] אבל נמנע ממנו לתרגם את הפופולריות שלו לכוח פוליטי. אשכול, גולדה, ארן וספיר דנו עם פרופ' נתן רוטנשטרייך על הדרך להתפייסות[vii] של מפא״י עם לבון, ושרת ביקש מלבון לגלות ״גדלות אמיתית״ ולהישאר במפא״י.[viii] אשכול שלח מכתב לכינוס ״מן היסוד״ וקבע שכבר אין להדחה משמעות, ובכך מנע את הפרישה של ״מן היסוד״ ממפא״י.[ix] אחר-כך נאלץ אשכול לחזור בו בגלל איומי בן-גוריון.[x][i] בן-גוריון יצא מהממשלה בדיוק כשעמד חגי אשד להשלים את עבודתו, יוב״ג 30.5.1963.

[ii] א׳ לבנה, ״ בן-גוריון עוד יחזור״, הארץ 29.6.1963.

[iii] עמוס עוז, ״דרושה תעודת זהות אידיאית״, מן היסוד 31, 1.8.1963.

[iv] פתק בכתב יד אשכול משנת 1963ף א״ע שורר 76/104/4.

[v] ״סעדוניזם״, מאמר המערכת של מן היסוד 31, 1.8.1963. יהושע אברבך לנחום שדמי 29.6.1965, א״ש.

[vi] יוד״א 11.3.1964.

[vii] יומן גבתי 6.3.1964, 19-20.4.1964, אק״מ/5/גבתי; פרוטוקול פגישה 10.4.1964 א״ש.

[viii] שרת ללבון 30.4.1964, א״ל. אבל אשכול היה נתון ללחצים, שמפא״י לא תחזור בה בשום צורה שהיא מן ההדחה של לבון והחרמתו. ברקת לחברים, ב״ב 32-19-50; ברקת לראש הממשלה 21.4.1964, ב״ב 32-19-19; י׳ רץ, ״אינפלציה של איומים״, מן היסוד 20.2.1964.

[ix] יוד״א 6.5.1964; יומן גבתי 2.5.1964 אק״מ/15/גבתי; לבון למנדל 9.5.1964, א״ג 81/9.

[x] בן-גוריון לאשכול 7.5.1964, ב״ב 32-19-19.

העתקת קישור