פרק 35 - המכון האפרו-אסיאני
מזהה  318
שם הספר  1108 לבון - אנטי משיח - ביוגרפיה
מספר פרק  17
שם הפרק  פרק 35 - המכון האפרו-אסיאני


 

יוזמת המכון האפרו-אסיאני  (עמ' 349)

 

ברקת סירב להעלות את הנושא של המכון האפרו-אסיאני לדיון המפלגה.[i] בשיחה עם לבון טען ברקת, שלא ייפגע אישית אם לבון לא יכלול אותו בוועדה המרכזת החדשה שנבחרה בראשית 1960,[ii] אבל חשב שמלאכתו תיעשה על-ידי אחרים, שיפעילו לחץ על לבון. וכך, כאשר ברקת התפטר מהוועדה המרכזת ב-31 במארס 1960, הזהיר משה שרת את לבון, שההתפטרות היא עניין חמור שעל לבון למנוע.[iii] ואכן שרת צדק - ההתפטרות וחילופים נוספים בוועדה המרכזת עוררו סערה.[i] ברקת לאלמוגי 3.4.1960, א״ל ג/206/8.

[ii] ברקת ללבון 3.4.1960, ב״ב 11/ברקת.

[iii] שרת ללבון, 1.4.1960, 7.4.1960 א״ל א/201/11.

העתקת קישור