הצעדים הראשונים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה
מזהה  294
שם הספר  2004 המאבק המדיני בסוף ימי המנדט
מספר פרק  03
שם הפרק  הצעדים הראשונים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה


עם תום המלחמה עשתה הסוכנות מספר צעדים כדי לממש את "תוכנית בילטמור":

 

א) בהתכנס ועידת היסוד של עצרת או״ם באפריל 1945 (בסן-פרנסיסקו) הגיש לה ד״ר חיים וייצמן, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, בשם ההנהלה הציונית, תזכיר ובו הסבר על הרקע ההיסטורי של המנדט, ותיאור מצבו של העם היהודי אחרי ששליש מבניו הושמדו בשואת אירופה. התזכיר מסתיים בחמש תביעות, שנוסחו על-פי קווי "תוכנית בילטמור", היינו:

א) דרישה לכונן את א״י כקהילייה יהודית חופשית ודמוקרטית.

ב) ביטול מיידי של ההגבלות על העלייה ורכישת הקרקע.

ג) מסירת הסמכות בענייני עלייה ופיתוח לסוכנות היהודית.

ד) עזרה כספית בינלאומית למימוש מטרות אלו.

ה) הענקת זכות ההופעה והייצוג לסוכנות היהודית בכל ועידה בינלאומית שתדון בענייני ארץ-ישראל.

מאחר ששאלות טריטוריאליות הוצאו מסדר יומה של הוועידה, לא נדון בה תזכירו של ד״ר וייצמן, אך הודות למאמצי אנשי הסוכנות, ו"הקונגרס היהודי העולמי", הוכנס למגילת או״ם, בסעיף 80, המושג ״זכויות עמים״ (להבדיל מזכויות מדינות), אשר שום דבר הנאמר במגילה איננו יכול לפגוע בהן (במנדט שנתן חבר הלאומים לבריטניה מוגדרות זכויות העם היהודי).

ב) וייצמן שלח תזכיר להרי טרומן נשיא ארה״ב, ולקלמנט אטלי ראש ממשלת בריטניה, ובו בקשה ודרישה להקצבת 100,000 סרטיפיקטים ליושבי מחנות העקורים באירופה.
העתקת קישור