יומן מדיני 1941-1936

מחברים .

עורכים אהוביה מלכין

שנת הוצאה 1968

מו"ל עם עובד


חמשת כרכי "יומן מדיני", הכוללים כתבים ונאומים של משה שרת מן השנים 1936–1942, שבהן עמד בראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית – "משרד החוץ של המדינה-בדרך" – יצאו לאור על-ידי הוצאת עם עובד במשותף עם הספרייה הציונית בשנים 1968–1978, ומאז הם משרתים היסטוריונים, חוקרים ותלמידים, וכן גם את כלל המתעניינים בתולדות היישוב ובמאבקיו ובהגותו ובפועלו של משה שרת.

עורך: אהוביה מלכין
עורך משנה: אמנון סלע
תרגם פרקים מאנגלית: מאיר שלי

מבוא