משוט באסיה

מחברים משה שרת

שנת הוצאה 1957

מו"ל הוצאת "דבר"

 

ספר זה קורע חלון לפני הקורא הישראלי לעולם מרהיב וציורי הרחוק מעיניו והקרוב ללבו.

זהו יומן של מסע בארצות אסיה הדרומית והמזרחית אשר לגבי ציבורנו מרובה בהן הנעלם מן הידוע, והנסתר מן הנגלה. ביריעה הרחבה שמגולל בעל היומן כלולות הודו, ובורמה, ציילון וניפאל, יפן והפיליפינים, סיאם ומאלאיה, לאוס וקמבודיה, סינגפור והונג-קונג. תיאורי נוף והווי, שרידים קדומים וגילויי חיים חדשים, משתלבים כאן בפרקי ניתוח מדיני, הצגת בעיות ותהייה על עתידות, עם דין-וחשבון על ויכוחים ושיחות, פגישות אישיות ומאבקים בוועידות.

קטעי היומן שכבר נתפרסמו בגיליונות "דבר" מופיעים כאן מחדש כשהם מובלעים בתוך חומר רב - למעלה ממחצית הספר כולו - שנגנז תחילה ועתה הוא רואה אור בראשונה.

היומן הוא סיפורו של שליח ישראלי שעבר ארצות וימים, הביט והאזין, התרשם ולמד, ורשם במפורט עובדות ועיונים וחוויות. פרשיות וסוגיות, אשר שימשו עד כה נושאים להרצאות במסיבות סגורות, מובאות הפעם לפני הציבור הרחב.

 

פרקי הספר