שבת, 14/5/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  שבת, 14/5/1955

 

 

שבת,  14/5/1955

 

בבוקר גרנות המקווה עדיין לראות בהתגשמות תוכניתו על רשות קרקעית מרכזית. כושרו הגופני - ודומני גם השכלי - במורד. התוכנית פסולה בעיני ב"ג. ברור כי בלי דיון מעמיק והכרעה שקולה במפלגה לא יזוז הדבר. עד לבחירות אין להעלות על הדעת דיון כזה. אין איפוא מנוס מדחייה וזאת התאמצתי להסביר.

הלכנו ברגל ל"בצלאל" - עם צפורה והברמנים - לפתיחת התערוכה של האדריכלות הברזיליאנית. נאמתי קצרות ואחרי דיברו הציר טבז'רה [דה אוליביירה]. האדריכל [אריה] שרון ועוד. היה קהל רב - אין כאחינו בני ישראל המשכילים לעוט על כל חידוש שמעבר לים!

צור טילפן מפריס לקבוע זמן בואו להתייעצות. בינתיים הרגיעני לגבי מכירת נשק למצרים: ההתחייבויות הקודמות ממילא תבוצענה, אין לחשוש למכירות נוספות, לנו כל הסיכויים לקבל את המובטח.

לתה טוסקו פייבל [מלונדון], איש חמודות אך לא מעללים, עושה בארץ לכתיבת ספר המכוון למשיכת תיירים. ביקש פגישה עם חיים - יש אנשים היודעים להעריך מה הם מסוגלים ללמוד דווקא מפי הנער הזה.

לפנות ערב בא אשכול, שחזר לפני יומיים-שלושה מארגנטינה. שאלתו הראשונה - אנה פני ב"ג מועדות? סיפרתי לו את אשר בפי ב"ג - הוא מוכן לשוב לרהמו"ת אם יהיה רוב בעד שינוי משטר הבחירות, גם תולה תקווה לרוב מפא"יי. אשר למו"מ על המים הביע אשכול סברה כי אולי מוטב לדחות ההכרעה, פן תזיק לנו בבחירות. דעתי הייתה הפוכה, דווקא ההתקדמות תועיל לנו - סוף סוף זהו הממש היחיד במדיניות חוץ שאנו יכולים לדגול בו.

בערב לשמחת בר-מצווה אצל הייזי וחמדה זינדר.

לאחר ארוחת הערב שיחה יותר יסודית עם טדי. אין לו ספק כי במחמ"ד נחרשות מזימות לסחוט מאיתנו ויתורים מרחיקים תמורת חוזה הביטחון - ויתורים שאם בכלל כדאי לנו לעשותם, אזי רק תמורת השלום, אבל אם נשלם מחיר זה בעד החוזה, לא יישארו בידינו שום קלפים לשחק בהם על שולחן המו"מ של שלום. לכן הייתה מסקנתו לחדול לעת עתה לדבר על כל התקדמות שהיא זולת המו"מ על המים ולדבריו הצליח להחדיר גישה זו לאמריקנים. בין השאר סיפר על עליית קרנו של ראובן [שילוח] בשגרירות ומחוצה לה - הוא הוכיח ערכו החיובי במשך השנה ורכש לעצמו מעמד חשוב. אמר שבחים גם לכתריאל שלמון.

ברדיו ידיעה מרעישה: ראשי בריה"מ [בולגנין וחרושצ'וב] יוצאים לביקור רשמי בבלגרד. אין לשער גודל הניצחון הכלול בזה לטיטו. על כל פנים, שידוד המערכות באירופה במלוא תנופתו.

העתקת קישור