"נאצר שמאסר" - יום ד', 11/5/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  "נאצר שמאסר" - יום ד', 11/5/1955

 


"נאצר שמאסר"

 

יום ד',  11/5/1955

 

בבוקר הזמנתי את רוקח ואת סרלין למשה"ח ואמרתי להם כי הגיעוני ידיעות כי יד מטה הציונים הכלליים במסע ההשמצה שפתח בו "העולם הזה" נגד אישי מפא"י - בגיליון שהופיע הבוקר הקורבן הוא אבא חושי, ועוד יד אותו כתב-עת נאלח נטויה. אם זוהי מגמתם - נדעה. רוקח נשבע כי אין לו מושג מהעניין ובוודאי אמר אמת. סרלין הודיע כי אומנם בהסדר ששוחח עליו איתי למניעת השמצה אישית הוא נתכוון רק לשרים, אבל למעשה נתן ל[יצחק] זיו-אב הוראות חמורות נגד השמצה כלשהי ולכן הוא בטוח כי הידיעות שהגיעוני כוזבות. אף על פי כן יחקור ויודיעני.

המנכ"ל ויעקב הרצוג באו לברר שאלות אישיות הכרוכות במיבצע ההסברה בארה"ב. הכוונה היא להמליך על מיבצע זה באמריקה את הרי לוין וכאן בארץ את אייב הרמן לכשישוב. קודם חשבנו להטיל על אייב את הקשרים עם הגולה, אבל חיים יחיל מבקש תפקיד זה לעצמו. ניצלתי את ההזדמנות ונועצתי בשני החברים על עתידו של אוברי [אבן], נוכח שיחת ב"ג איתי על אותו נושא. שניהם נגד פרישת אוברי מהתפקיד בוושינגטון לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב ואינם רואים תחליף לו. יעקב הדגיש בייחוד את מעמדו ביהדות האמריקנית והאמון ללא גבול שרוחשים אליו אישית מנהיגיה המרכזיים. אמרתי כי בעצם יש לדרוש מאוברי כי יישאר על משמרתו עוד ארבע שנים. כעבור תקופה זו אפשר יהיה לשלוח את אייב לווישנגטון, לאחר שישהה שנים אלו בארץ, ואז יוכל אוברי לבוא ולהיכנס לכנסת הרביעית.

מיהרתי לכנסת לרגל הצטברות הצעות לסה"י אשר שרים שונים נועדו להגיב עליהן ולא הייתי בטוח אם כולם יעשו את המוטל עליהם. חששותי לא הוצדקו. רוזן דחה הצעות לשינוי חוק הנישואין והגירושין ורוקח שלל הצעות שונות לתיקון חוק הבחירות, שהצד השווה שבהן היה התנכלות למפא"י. אכן עמדתו זו לא מנעה סיעתו מלהצביע בעד ההצעות, מבלי שעצרו כוח להכריע כנגד הרוב של מפא"י.

בהיותי בכנסת נמסר לי מכתב רשמי מרוקח שבו הוא מוחה נמרצות בשם "הכלליים" נגד התעללות מפא"י בהם בעניין אחוז החסימה ומאשים את המפלגה בהפרת אמונים ובאי-היותה גורם ציבורי שאפשר לסמוך על דיבורו והתחייבותו.

[שלום] זיסמן ["הכלליים"] ניגש אלי והכחיש בכל תוקף את שייכות "הכלליים" לפירסום שב"עולם הזה" נגד אבא חושי. אגב כך הודה כי הם קנו באותו סמרטוט מטונף שני עמודים שהם קודש לתעמולה גלויה ומפורשת בעד "הכלליים", אבל בהשמצת אבא חושי לא הייתה להם יד.

בחדרי בכנסת קיבלתי את [וו"פ] קנדי, ממנהיגי היוניונים [נשיא האיגוד המקצועי של עובדי הרכבות] בארה"ב, המבקר בארץ כאורח ההסתדרות. אחר כך שמעתי מפי שר התחבורה קיטרוג חריף נגד מנהל נמל חיפה עמוס לנדמן, שכתב לו מכתב מחוצף המכריז למעשה על אי-ציות להוראות השר, ועתה הוא מסרב לחזור בו. אומנם ספיר ירד היטב לחייו של עמוס מיודעי, שעשה גדולות לפיתוח הנמל ולייעול העבודה בו, אבל עמוס עצמו הקל עליו לא במעט את המלאכה על ידי זלזול בסמכות השר ועשיית דין לעצמו. מכתבו האחרון הוא הגדשת הסאה ואם לא ידע עמוס לסגת בכבוד תבוא התפוצצות.

אחה"צ בבית דוח מפי מנהל ההסברה חיים יחיל על מסעו באירופה. הוא חזר לפני כמה שבועות, אך עד עכשיו לא מצאתי שעה פנויה לשמוע את אשר בפיו. הוא עבר בנציגויות מקושטא ועד לונדון ומרומא ועד הלסינקי - להוציא הגוש הסובייטי - וקלט רשמים מעניינים ומאלפים. אחת המסקנות העיקריות - הכורח בהגברת פעולתה התרבותית של המדינה בקרב קיבוצי היהודים על ידי מינוי נספחים תרבותיים בנציגויות ופיתוח פעולות תרבות רחבות מתוך מגע ישיר עם מוסדות וחוגים יהודיים ואגב תיאום או שיתוף עם הסוכנות היהודית. מסתמנת תוכנית של חלוקת עבודה בין המדינה והסוכנות, להיות הראשונה עוסקת בהפצת תרבות ישראל והשנייה מתייחדת לחינוך עברי. אין פעולת המדינה בשדה התרבות בגלויות מוכרחה להיות ממומנת כולה על ידי תקציב משה"ח. הקהילות עצמן חייבות לשאת בנטל. בצרפת נהנה ארגון הקהילות מהקצבה נדיבה של "ועידת התביעות לפיצויים מגרמניה" מבלי שיידע מה לעשות בכל הממון הרב. פעולת הסוכנות לוקה בחוסר יד מנהלת ובנגע של כפילות בזבזנית. בפריס פועלות כל מחלקות הסוכנות על ידי שליחים נפרדים ללא כל ריכוז ופיקוח עליון. אפילו לפעולת הקשר עם חוגי המתלמדים היהודים נשלחו שני שליחים ללא כל שיתוף ותיאום - אחד על ידי שזר מטעם המחלקה לתרבות בגולה ואחד על ידי דובקין מטעם מחלקת הנוער. אנדרלמוסיה ארגונית זו מורידה קרן הסוכנות ומגבירה את התביעה כלפי נציגות המדינה לקחת את העניינים בידיה.

ברור כי לקראת שנת התקציב הבאה עלי לערוך התקפה נמרצת על האוצר להשגת הוספת ניכרת לפעולת קשרי תרבות עם היהדויות מטעם משה"ח. אנו תובעים מהגולה מבלי לתת, משלים עצמנו כי אפשר לאורך ימים לקצור מבלי לחרוש ולזרוע.

התייעצות על פעולת ההסברה בארה"ב - וולטר, יעקב הרצוג, חיים יחיל, מייק ארנון, הייזי זינדר ומיכאל אליצור. סקירה על ההישגים וציון בעיות לעתיד. התורפה העיקרית - היעדר איש בקצה שלנו אשר כל תפקידו יהיה לחשוב מחשבת ההסברה בשדה זה ולפרנס את המכונה שלנו שם על ידי זרם בלתי פוסק של יוזמות והצעות ומשלוחי חומר. יעקב דואג לכל אלה וכן מייק וכן יחיל - אבל איש אחד ומיוחד אין. אחרי זה עם וולטר ולוין על תוכנית סיורו של או נו בארץ.

בערב ערכתי סוף סוף שני מכתבים שטיוטותיהם מונחות אצלי זה ימים - המכתב לאו נו על בנדונג והתשובה להרברט מוריסון. הטיוטה הראשונה חוברה על ידי ליאו והשנייה על ידי ארתור. לא נשארתי מרוצה לא מזה ולא מזה ולא היה לי ספק שאילו בעצמי כתבתים היו יעילים וקולעים הרבה יותר, אבל האמת היא כי אז אולי לא היו נכתבים כלל ולכן בלב נחמץ קיבלתי את הדין והסתגלתי לנוהגו של עולם.

באיחור רב חיברתי תדריך לנציגויות כיצד להסביר ולהוקיע את ההחלטה שנתקבלה בבנדונג נגדנו, תוך הוראה לקלוע את חִצי זעמנו בנציגי מדינות בנדונג, למען יבואו במצוקה מוסרית ויצווחו באוזני ממשלותיהם - כל זה בניגוד גמור לקו שננקט באותו מברק כושל.

לאחר היסוסים רבים הכרעתי היום את הכף בעד הזמנת שגרירינו בוושינגטון, בלונדון ובפריס להתייעצות בארץ וערכתי מברקים לשלושתם.

העתקת קישור