28-30/4/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  28-30/4/1955

 

 

28-30/4/1955

 

 

[בימים אלה 28-29-30 לאפריל נפסקה כתיבת היומן; במצורף נמצאו ראשי הפרקים שהכין מ"ש לימים אלה:]

 

 

יום ה',  28.4.1955

מת"א לי-ם, עם זאב [שרף] על ב"ג - התקפה בעיתונים [על נאום דב"ג] - [מאמר המערכת ב] "הארץ" [הערה לנאומו של שה"ב] חלש: גויים

ישיבת הממשלה - שאילתת ברנשטיין, הרציתי כשעה, ב"ג שלושת רבעי שעה.

ארוחת צהריים אצל יוסף עם [ד"ר הולטרופ, נשיא הבנק] ההולנדי [הממלכתי], שוקן, או נו מבטל נסיעתו.

עם איתן על שוטפים, קרליבך, מוריק, עם בקר על "הארץ", חומר רב.

 

יום ו',  29.4.1955

עם זאב [שרף] על הליכתי [מן הממשלה], הרולד שפירא, במשה"ח: איתן, ברנס - נזיפה.

מכתבי לזיאמה: ב"ג [פגע במ"ש] פעמיים [כנראה בחוזרו פעמיים בנאום באיצטדיון ר"ג על הביטוי "פחדנות במחלצות תבונה"; המכתב לז' ארן לא נמצא].

עיתונאי בלגי – ירושלים.

גדעון רפאל - [מציע כי] אסע "סודית" לפריס; שאלתי מב"ג אם מוסכם; [שיחה?] עם זיאמה [על נאום דב"ג כ-] הד לדיין - היהיה שיתוף?

ארוחת צהריים משרדית.

סם ברגמן - וייסגל, גב' לוץ. here & now לסימפוזיון, הרמטכ"ל משחרר הדייגים.

 

שבת,  30.4.1955

8.15 לבית ברל, הקדמנו, הסימפוזיון, קצ'לסקי, התייעצות על קרליבך, הרצאתי, חזרה לי-ם.

צפורה אצל ז"ש [זאב שרף] - נרתע ונוכח כי רציני, מה תאמר המפלגה, אולי א"א [אבא אבן?] בלעדי.

ר"ש [ראובן שילוח] על ב"ג בשדה-בוקר, התפרצתי: בריונות, השפלה, רמס.

על אבא אבן לכנסת (ומי במקומו?).

 

העתקת קישור