קטעים ממכתב דב הוז לאליהו גולומב - פרידה ממשה שרת בצאתו לחזית מקדוניה - 28.1.1917
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  קטעים ממכתב דב הוז לאליהו גולומב - פרידה ממשה שרת בצאתו לחזית מקדוניה - 28.1.1917
כותרת משנה  דמשק, ה' שבט, ע"ז

 

פרידה ממשה שרת בצאתו לחזית מקדוניה[1]

 

קטעים ממכתב דב הוז לאליהו גולומב

 

 

דמשק,  ה' שבט, ע"ז  [28.1.1917]

אליהו יקר,

 

 

ראשית כל נעסוק במשה. ביום ז' כסלו [2.12.1916] נסע משה אל האַלַי בתור תורגמן של השְטַבּ [מפקדה]. חושבני, כל השתלשלות ענייניו ברורה לכם למדי. והדברים כ"כ ארוכים, עד כי קשה לחזור עליהם בפרוטרוט. כאשר התייצבה לפני משה האפשרות של השתדלות כספית [להציבו באמצעות שוחד לתפקיד בסוריה, במסגרת החיל הרביעי], לא רצה להסכים לה. ענייני כסף הינם נגד הכרתו ולגמרי לא לפי אופיו של משה (הינך זוכר בטח מה עשה משה בשעת בדיקת הרופא בדמשק, כאשר הנ"ל רמז לו על ענייני כסף. והינך זוכר גם את דבריו ודעתו על מעשהו במקרה שיישָלח לחזית באותה חגיגה קטנה בחדרי[2]). בהשפעתנו ולפי דרישתנו הסכים לעסק בעניין זה. טלגרף [ארצה] וביקש כסף. והמו"צ[3] הלך.

 

בינתיים היו בחינות [ל]אלה המציעים עצמם לתורגמנים. הבחינות היו קלות ערך. כולנו הצלחנו בהן ואפילו הילד בן-דב[4] ועוד כאלה, ומשה עלה על כולנה. לא נָתַנו חשיבות יתרה לכל עניין הבחינה הזה. מדי שבוע [היינו) מתראים עם העסקנים, היו מבטיחים כי הכל בסדר. בינתיים הייתה הבדיקה של הרופא. לפני גמר ביה"ס יש בדיקת רופא, שעל-פיה מבחינים מי יכול ללכת לארץ קרה ומי לארץ חמה וכו'. את תוצאות הבדיקה מודיעים לבעל-דבר ע"י מספר (למשה היה 27, כמדומני) - מספר, אשר לבעל-הדבר הוא כמובן כספר החתום - ולראשות הרפואה סימן מוסכם הוא עם הוַוזרה [משרד המלחמה].[5] המספר הזה 27 היה לרבים מאוד בבולוק של משה. אי-אפשר היה לחשוב, כי רוב הבולוק יישָלח לסוריה. יוצא אפוא כי לפי הנומר שקיבל לא יישָלח גם משה לסוריה. וחוץ מזה, כאשר קראו את השם: משה בן יעקב, לא הכיר [משה] ברופא שיש תנועת פנים - סימן, כי הרופא גם אינו מכיר אותו, ומכל העניין [של השוחד] לא יצא כלום. רצו אל [המתווך] העוסק בדבר והוא הרגיע לאמור, כי לכתחילה חפצו ממנו להתקשר עם הרופא, אבל הוא דרש סכום יותר מדי גדול ולכן הם סידרו באופן אחר. הנומר שנותן הרופא אין ערכו חשוב ביותר. כל אחד מוכרח לעבור דרך וזרת המלחמה לפני הישָלחו לאיזה מקום, דרך המחלקה של מו"מ פרטי.[6] פקידי מחלקה זו של הווזרה כולם בתוך העניין והם ישלחו אפוא את משה רק לסוריה.

 

בינתיים הולך הסוף וקרב. פקיד אחד, מהיותר גדולים וחשובים, קרא למשה ושוחח איתו קצת. היה ברור, כי גם הוא בתוך העניין. משה גמר [את הקורס]. ימים אחדים אחרי הגמירה היה צריך להיות המשלוח. אינם פוסקים מהידָפק על פתחי העוסק בדבר והוא אומר כי הכל מסודר. העוסק קיבל את כספו.

 

אנוכי שכבתי אז בבית החולים (הדבר אינו סוד, סיפרתיו גם לאבא). כשנתברר שמשה נוסע ביום השבת, ברחתי מבית החולים בליל החמישי, ביליתי איתו לילה ושבתי (אח"כ נדונותי לרגלי זה לשלושה ימי מאסר).[7]

 

עבר יום השבת. ביום הראשון בא אלי משה בפנים עצובים. הוא נשלח בתור מחכה לפקודה ליַקַג'יק. שם עליו לשוב לעבודתו ברובה והילקוט. חקר בדבר ונתברר לו, כי משום שהוא רשום בתור תורגמן, והיות ובמחנה [החיִל] הרביעי לא הייתה דרישה לתורגמנים, אי אפשר לשולחו. הוא קלקל אפוא בעצמו בלא-יודעים ועתה אין לתקן את הדבר. דבר אחד יכולים הם להבטיח, כי לפי שעה הוא נשאר ביקג'יק. אם תבוא דרישה לתורגמנים מהמחנה הרביעי, יהיה הוא הקנדידט הראשון, וָלא אז יסדרו הם, כי אם תהיה בכלל דרישת תורגמן למקום טוב, ישלחוהו, ואם למקום רע - ישלחו אחר. אם גם זה לא יצליח ימציאו לו איזו משרה הגונה בקושטא. משה הסכים אף לכך.

 

בינתיים קראו י"ג אנשים מבין התורגמנים (גם אני נקראתי, אלא שהייתי חולה עדיין, ולא הלכתי). בחנום. כמעט כולם נפלו חוץ ממשה. בעוד ימים אחדים אספו עוד פעם את כל התורגמנים בלי יוצא מהכלל, נאספו כ-200 איש, בחנום, נפלו כולם חוץ משישה. בחן המנהל של ביה"ס. את משה גם לא בחנו בפעם זו. המנהל וכל החברה הכירוהו כבר מהפעם הקודמת. למשה נמאס סוף סוף לחכות. פנה אל העוסק באולטימטום, כי במשך 10 ימים צריך להיגמר עניינו - וָלא דורש הוא את הכסף חזרה. העוסק הסכים גם לכך.

 

והימים היו אז הימים היותר שחורים. אנוכי הייתי בבית האסורים, כל החברה עברה למחלקה חדשה - המחלקה האחרונה [שלב האימונים הרביעי]. העבודה הייתה קשה ומעייפת עד למאוד וגם מנוחה רוחנית לא הייתה. הסוף היה כ"כ קרוב. כל התקוות נהרסו, לעשות דבר-מה באופן כללי אי אפשר היה (כך נדמָה אז). כל התקוות הפרטיות שנולדו לדוד בית-לחמי ואחרים, הכל נהרס. אפילו מבצר התורגמנות התמוטט. החזית לטשה לנו את עיניה המלאות דם - וניבָּהל. הברה נפלה בקהל - משה נוסע בקרוב לגליציה. מלכזון - נטרפה דעתו למשך איזה ימים. יעקב לוי עשה כיעקב [אבינו] בשעתו.

 

רע! אך הנה החגיגה של "המכבי" לכבוד הציר [האמריקני] אלקוּס. ליכטהיים ורופין מביאים לנו את הבשורות החשובות בדבר השיחה עם רַבֶּה. מצב הרוח עולה. משה ויתר על 10 ימי האולטימטום. החלטנו לסדר תוכניות גם בשביל משה.

 

ביום שישי אחד בבוקר השכם, בי"ד כסלו [9.12.1916], כשהיינו עוד שוכבים במיטות הרכות בהוטל רוּבין, בא ערבי אחד מחבריו של משה ביקג'יק, העירנו וסיפר כי בפקודה היום-יומית של קומנדנט האַלַי כתוב, כי התורגמן משה מתבקש לבוא למשרד האַלַי מייד. אם איננו בבולוק שלו, צריך לטלגרף לו מייד. הצעיר הערבי קיבל אפוא על עצמו להודיע למשה. קמו רעש ומהומה במחננו. מייד נתברר לנו מתוך פגישה של משה באדיוטנט של מנהל ביה"ס, כי משה קיבל משרה ע"י גרמני ששמו כך-וכך. מי הגרמני ואיפה הוא נמצא - לא ידוע. בלילה שבנו לבולוקינו. הופיע משה. סיפר, כי לפי מה שנודע לו מפי אופיצר אחד באַלַי, גרמני זה הנהו משגיח אינספקטור על המקומות החדשים שנכבשו. משה יצטרך אפוא לטייל בכל המקומות הנכבשים מחדש. טיול נחמד ונעים.

 

למחרת בבוקר הלכנו אנחנו לעבודתנו. משה הלך להנהלת ביה"ס, סידר ניירותיו. שם נודע לו, כי הוא נשלח לשְטַבּ אשר חונה בסֶרֶס שבמקדוניה.[8] הדבר היה כל-כך פתאומי, עד אשר רושם השינויים חזק מאוד עלינו.

 

משה נסע ליקג'יק להביא את חפציו. היה יום גשם ורפש ובוץ. הלכנו ללוות את משה לרכבת להיפרד ממנו. הייתי אני, דוד [ה]כהן, בית-לחמי, שמואל וריקליס. ובחשכה נפרדנו על-יד הרכבת. נדמָה, כאילו א"א שמשה ייסע תכף - ניפָּרד כאילו רק ליום, לאיזה שעות. כאילו בכוונה לא רצינו להיפרד. כאילו לא היה צורך להיפרד. לא דיברנו דברי פרידה. ברכות שלום מסר, כרגיל, לכולם. עוד אמסור בעצמי כאשר אזכה פעם להיות ביפו. דיבר על הצ'מצ'וּם[9] דברים שאספר לך פעם - ונסע.

 

זה היה בימים האחרונים ללימודנו. משה נסע קושטאה, שם צריך היה לשהות עוד כ-2 ימים למען סידור הניירות והכנה לדרך. בלילה האחרון לשהותו בקושטא, אור ליום י"ז כסלו [12.12.1916] הצלחתי להיות איתו. ביקשתי מהקומנדנט של הבולוק שלי (הוא היה ידידי), כי ירשה לי לברוח מהבולוק לקושטא. ז"א כי אם אתפס אין כל אחריות חלה עליו, אבל אם לא אתפס לבל יענשני גם הוא. הסכים לכך ואברח.

 

הלילה האחרון בילינו אנוכי, משה וּגְבֶרְץ באחד החדרים של מלון רובין. אף רגע אחד לא שכבנו. אנוכי תיקנתי את לבניו, תפרתי כפתורים, סידרתי, ניקיתי. והוא כתב מכתבים, סידר את תמונותיו וכתב כתובות עליהן, סידר את חשבונותיו ועל כל זה פטפטנו, כמובן. עם אור הבוקר היה מוכן לדרך.

 

הלכנו לרכבת. חפציו היו ארוזים היטב, דבר לא חסר. אוכל לרוב, בגדים חמים ובמידה מספקת, מעיל חם, חרבו על ירכו, מטרה - בקבוק מים - על צדו וכו'. הקדמנו לבוא לרכבת. השארנו שם את החפצים. הוא צריך היה לשוב עוד פעם אל הוַוזרה למען קבל עוד איזה ניירות. ומצבי החל להיות קצת מסוכן, כי השמים החלו כבר מאדימים במזרח.

 

במקום פרשת דרכינו עמדנו רגע. עוד פעם אחת הבטתי אל פניו הידועים לי כל כך טוב לכל שרטוטיהם. הרגשתי בכל-זאת (אני מודה), כי דמעות חונקות את צווארי. דמעות - דבר אשר זה כמה זמן לא הרגשתיו. מיהרנו להיפרד והוא נסע באותו יום. מאז לא הייתה לי כל ידיעה ממנו.[10]

 

נסעתי מייד אחריו גם אני. בחלב קיבלתי מגבירצמן מכתב אודותיו. את המכתב תמצא בידי אבא.[11]

 

דב


[1]  מכתב זה של דב הוז, המוקדש רובו ככולו למ"ש ושופך אור רב על המוצאות אותו עם סיום קורס הקצינים עד עצם היציאה לחזית מקדוניה, מובא פה במלואו כמעט. המכתב נכתב מספר שבועות לאחר מעשה, משהוצב ד"ה בדמשק בתום קורס הקצינים, ונמצא לו פנאי לדווח בפרטות לחברם המשותף על מוצאותיו ומוצאות מ"ש (אמ"ש; גרא עמ' 158-157).

[2]  ככל הנראה, מדובר במסיבת פרידה שהתקיימה בת"א ערב צאת מ"ש לדמשק בפב' 1916. לפי ההקשר נראה שמ"ש הביע שם התנגדות לשימוש בשוחד למניעת גיוס ושיגור לחזית.

[3]  מוציא לפועל.

[4]  יעקב בן-דב - בוגר "בצלאל", שירת כצלם רפואי. הועבר לבי"ח אוסטרי בי-ם (גרא, עמ' 157).

[5]  "ידיעה חדשה פשטה: היום יחלקו מספרים. כל היוצאים ממוינים במפקדה לפי מספרים מסוימים בעלי צבע מסוים. אלה הם סימנים המציינים את מטרת היציאה, שהיא סוד כמוס הידוע למפקד האַלַי בלבד" (בוגדנובסקי, עמ' 305, ור' שם הרחבה בנושא זה).

[6]  שם המחלקה מובא בסוגריים בכתב ערבי.

[7]  על פרדותיו ממ"ש ובריחתו מבית החולים, כדי להתראות עם מ"ש לפני צאתו לחזית מקדוניה (שבגללה נענש במאסר 3 ימים), כתב ד"ה לרבקה מארנקוי ב-26.10.1916:

ועתה אספר לך איזה דבר. חוששני פן לא יספיק עדיין משה לספר על המצב החיצוני, שבו כתבתי את המכתב, והדבר גם אינו חשוב ולא יישָאר בזיכרונו. בקיצור (אבל זה סוד), שוכב אני באיזה מין בית חולים למחלות העור. [---] העיקר, חשבתי כי מחר ייסע משה והוא אינו יודע איפה השכיבוני וגם איש מחברי אינו יודע זאת. לשער, כ' משה ייסע מבלי היפרד ממני-זה למעלה מכוח בינתי, ולו גם ימצאני ויבוא לחצי-שעה לזוהמה של חדר חולים, איני מוצא סיפוק.

מה עשיתי? ביקשתי מהפקידים שיוציאוני בגניבה לילה אחד לקושטא. הבטחתי להם הרי זהב. לא הועיל כלום. אסור ואסור! ואני כבר לובש בגדי בית חולים. ביום ה' בערב היה הדבר. הפקידים הלכו לקושטא. נשאך רק משרת.

מה עשיתי? לבשתי בן-רגע את בגדי וברגע השני כבר הייתי בחוץ. עליתי על הרכבת. עברתי את הבוספור ואני בקושטא. התראיתי עם משה. לשווא הייתה הבהלה. הוא ייסע לא לפני 5-4 ימים (אמ"ש; גרא עמ' 150).

כעבור ימים אחדים נתקל ד"ה במ"ש בצאתו מביה"ח, בדרכו לכלא:

בדרך אני פוגש במשה עם גדוד שלם של חבריו התורגמנים הולכים אל הנהלת מכון הלימוד שלנו. אקצר. בבחינה לא הצליח אף אחד משלנו חוץ ממשה, אשר נבחן כבר בפעם הקודמת והצליח. הייתה, כנראה, כוונה להכשיל את היהודים. ושתי תוצאות לדבר: א. המִבטח האחרון שלנו נפל גם הוא. אין גם מקלט התורגמנות. ב. משה, כנראה, לא יצליח בכל השתדלויותיו והיות והוא אחד משלושה התורגמנים שעמדו במבחן, יישָלח בטח למקום שתהיה דרישה לתורגמנים - לגליציה או לדוברוז'ה. התוצאה השנייה נתקבלה בן-רגע לאמיתה וכל החברה הומה פה אחד. השמעת? משה הולך לחזית! [---] נפגשנו אח"כ - אני ומשה. סיפר לי הכל, סיפר כי מתכונן הוא בקרוב מאוד, אולי אפילו מחר, להיקרא ולהישלח לחזית בתור תורגמן, אבל לא אכפת לו כל כך וכו'. הלכנו יחד. הוא היה רעב. לא אכל עדיין כלום והשעה כבר שתיים. הלכנו לאכול. בדרך כתב משה איזה גלויות, הוציא הכסף מכיסו למען שלם עבור הגלויות. כעבור שעה, כאשר צריך היה לשלם בבית האוכל - לא היה הכסף (שלוש וחצי לירות, מפתח החפצים וכו') בכיסו. אבל כל אלה קטנות הן. [---] נו, ומה היה הסוף? בלילה נסעתי עם משה, הוא ליַקַג'יק ואנוכי לבית האסורים למלטפה. בדרך אכלנו חלבה עם ערמונים, וכאילו לא קרה כלום פטפטנו ושמחנו. עבר עוד יום אחד. התקרב קצת הקץ. [---] הכסף נמצא אח"כ באותה חנות שבה כתב משה את הגלויות (אמ"ש; גרא עמ' 152-151).

[8]  היא סֶרַאי, היום ביוון על גבול מקדוניה, בקרבת גבול בולגריה.

[9]  לא נתחוורו מקורו ומשמעותו של ביטוי זה, שאולי שימש בעגת תלמידי ג"ה.

[10]  מקץ 25 שנה, במספד שנשא מ"ש לדב הוז ביום השלושים למותו, דלה מזיכרונו אותה פרֵדת-ליל בקושטא:

ועוד אזכור. היינו יחד פרחי קצונה בצבא התורכי במלחה"ע הראשונה. כתום חוק לימודינו נשלחתי מקושטא לחזית מקדוניה. בילינו יחד את הלילה האחרון. לא עצמנו עין - שוחחנו בלי סוף. הגיעה שעתי לצאת לתחנת הרכבת בעוד לילה. הייתה לי מזוודה גדולה וכבדה. סבל לא נמצא. כסף לשכור עגלה לא היה. אמרנו, נישא את המזוודה לסירוגין - מקצה העיר אל קָצֶהָ. אמר דב: אני הראשון! לא ערערתי - ידעתי כי לא יועיל. העמיס הנטל על שכמו ויצאנו. היה הלילה אפל והרחובות שוממים. רק קול פעמינו בנעליים המפורזלות הפר את הדממה. היינו כה בודדים, אם גם צמודים זה לזה. אופק חיינו וכל סיכויי עתידנו נראו אפלים מן הלילה. הארץ, המשפחות, החברים והחברות, כל חלומותינו - היו כה רחוקים, כאילו צללו ואבדו לנו לעולמים. והנה אני מרחיק עוד יותר, יוצא לחזית זרה - מה יהא עלי שם? האשוב? העוד נתראה? ומה יהא גורלו? לאן יישָלח מחר-מחרתיים? בינתיים ירדנו מפֶּרַה לגַלַטַה במדרגות של יוּקסֶק קַלדירים. אמרתי: "די, עכשיו תן לי". סירב. הגענו לגשר קרן הזהב. דרשתי במפגיע את תורי. אטם אוזנו והחזיק במשאו בכוח. כל התחנונים העלו חרס. גם גידופים לא הועילו. ידעתי מה כבדה המזוודה שנשא על כתפו, אך הוא הלך זקוף וקל - כמו תמיד. כך הגענו לתחנת הרכבת בסירקֵג'י, שם נפרדנו. ושוב, זה היה דב. על הזכות לשאת בעול, להטות שכם למעמסה הכבדה ביותר, לעלות על אחרים במאמץ ובסבל, לא ויתר מעולם (מ"ש, אורות שכבו, עם עובד 1969, עמ' 8).

[11]  המכתב לא שרד. הוא נמסר לברוך הוז בדמשק, לשם בא לבקר את בנו בתחילת ינואר 1917 (בשובו ארצה בסוף ינואר נדבק ברכבת בטיפוס הבהרות וכעבור זמן לא רב נפטר).

 

העתקת קישור