16-31/1/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  16-31/1/1956

 

 

16-31/1/1956

 

[בימים 16.1 - 11.2 לא כתב מ"ש יומן. ראשי הפרקים שרשם ולא עיבד, ושמר בצמוד יומן, מובאים להלן. לנוחות הקוראים חולקו הפתקים לפי חודשים. להלן הפתקים מ-31-16 לינואר 1956:]

  

יום ב',  16.1.1956

יעקב [הרצוג] על הרצאת הרמטכ"ל (אילת, כנרת, ערוץ), ביקור נציג יוון-קפריסין, התייעצות על נשק: אנגליה, צרפת, ארה"ב.

מברק מאוברי על בוא ב"ג (איך שכח?); גרסה אחרונה של המכתב לדאלס, שלחתי יעקב לב"ג, אחה"צ יעקב מב"ג – מסכים.

"מעריב" - כפתור ופרח [בגיליון היום, בע' ב', כתבה: "רה"מ בשיחה עם סופר 'טאג מארגן ז'ורנאל': לא כל השרים צריכים לדעת... ההחלטה על פעולות צבאיות תהיה גם להבא בידי חלק מהממשלה בלבד" (בתשובה על שאלת הכתב בדבר חילוקי דעות בממשלה על מבצע כנרת ואי-ידיעת כל השרים עליו מראש)].

הכתבתי מברקים ללונדון ולוושינגטון (אידן).

ב-5 לתה 3 חברי פרלמנט ושתי נשים (אין לדבר סוף!).

לכנסת - עם שוקן על גיורא [יוספטל], עם הרצל [ברגר] על [תוכנית] העיתון החדש [של מפא"י].

כתבתי לקובי [בעניין לימודיו].

גדעון לבירור, ביקרתי ארתור, אחרי חצות טדי - מפעל הירדן, תכונה ל"שליח".

מכתב לדאלס בידי ארתור, וולטר חזר - סיפרתי על גדעון.

ועדת חוץ וביטחון - קובובי ושאלתיאל; עם [מאיר] ארגוב על נסיעתו; אחה"צ הרמטכ"ל ופטי.

מברק לשגרירות [וושינגטון] נגד בוא ראובן [שילוח], אצל גדעון רפאל, לארוחת ערב דוד וברכה [הכהן].

"מדינית" - [דיון בתוכנית שעת] חירום [ככל הנראה זה הדיון שסיפר עליו אברהם וולפנזון (אוניב' חיפה, עסקן מפא"י לשעבר, "מעריב" 20.2.74) כי קרא את הפרוטוקול שלו, המשתרע על 42 ע', חציו דברי מ"ש הכוללים סקירה מדינית ביטחונית ואזהרה מפני מלחמת מנע נגד מצרים, שכן היא "עלולה להביא חורבן בית שלישי" ולבודד את ישראל; חציו דברי דב"ג, "שהדגיש את הסכנות החמורות עוד יותר במקרה שישראל תשב בחיבוק ידיים ולא תפעל בעוד מועד להריסת כלי המשחית המצריים. --- רק פעולה מוקדמת ומפתיעה של ישראל יכולה לחלץ אותנו מסכנות נוראות אלו"].

שיחה עם אהוד - [הסביר לי?] מדוע אמר לי הרמטכ"ל כי לא מוכחת מלחמה הקיץ, סגנותו במשרד הביטחון, קודר ומרוגז.

קולנוע – סרטוני הסברה.

 

יום ג',  17.1.1956

שיחה עם הרמטכ"ל ופטי - פתיחתי, הרמטכ"ל: מגע לצבא עם ערבים בחו"ל, הדלפת ידיעות והסברה (דוגמה: ירדן), פטי: דוחות אמ"ן הולכים ל[מח'] חקר [של משה"ח], דוח דו-חודשי למנכ"ל, בעיית ניצול מדיני של ידע צה"ל, חיל ביון צה"ל – 1200 איש ומיליונים ל"י. מכשיר להערכה ולתיכנון משותפים, ריכוז התקשרויות מחתרתיות.

 

יום ד',  18.1.1956

[ד"ר צבי] דוריאל - פרס, גרמניה.

[יוסף] וייץ - פגישות פלמון באירופה וצוקרמן בשער מ'[נדלבאום].

1) כפרי ספָר ירדן שאדמתם פה:

    א) הזזת גבול או עיבוד בתחומנו.

    ב) מעט קרקע עם פיצויי ממון לשם קניית אדמה שם.

    ג) פיצויי ממון והגירה.

2) סביבות חברון:

    אפשרויות רכישת קרקע להתיישבות בחברון.

    תביעתם - מחיר הקרקע.

    שאלותיים: כמה? כיצד?

3) יישוב בלוב:

    במקום האיטלקים - מקום "לרבבות".

    ניסיון בכפר אחד.

[הקצין] המצרי במטוס הודי [שנחת אונס בנמל לוד והמריא למחרת],

כתבתי מכתב לב"ג על [בעיית] השבויים [הישראלים במצרים]:

 

אל:     ראש הממשלה ושר הביטחון                                       ירושלים, ה' בשבט תשט"ז

מאת:   שר החוץ                                                                   18 בינואר 1956

                                                                                            947/56

 

אני מבין כי באחת מפגישותיך עם גנרל ברנס, שנתקיימה בזמן היותי בארצות הברית, ביקשת ממנו לברר בקהיר אפשרות של החלפת כל השבויים המצרים הנמצאים בידינו תמורת השבויים הישראליים יחד עם היהודים שנדונו במשפט קהיר.

לא הייתי שלם עם גישה זו. היה ברור לי כי המצרים לא יסכימו למזג שבויי צבא עם נדוני משפט לחטיבה אחת. יתר על כן, היות וטיפול באנשים תושבי מצרים שנדונו על ידי בית דין מצרי אינו בסמכותו של ברנס ומכיוון שאנו מקפידים עמו כחוט השערה שלא יחרוג מזכויותיו לפי הסכם שביתת הנשק לשם התערבות בעניינינו, פקפקתי אם כדאי היה לנו להטיל עליו משימה שלא בגדר סמכותו כלפי מצרים.

ודאי ידוע לך כי שליח אחר קיבל על עצמו לטפל בהחלפת נידוני קהיר תמורת מספר מצרים שנידונו לתקופות מאסר על ידי בתי דין שלנו בעוון ריגול והנמצאים אצלנו במאסר. עוד לא פסה תקוותי לפתור את הבעיה בדרך זו ועל כל פנים נדמה לי כי מוטב לנו להבחין בין החלפת שבויים בשבויים לבין שחרור נידונים כנגד נידונים, ולטפל בכל בעיה לחוד.

בינתיים נתקבלה התשובה השלילית של מצרים ביחס לנידוני קהיר. אני מבין כי על כך ניתנה התשובה כי אם לא ייכללו נידוני קהיר בתוכנית השחרור ההדדי לא נשחרר את כל השבויים המצרים אלא רק במספר שווה לשבויינו. לאחר שניתנה תשובתנו זו נשתתק העניין ועד כה לא שוחרר איש. עכשיו הופיע אצלנו נציג "הצלב האדום" הבין לאומי ובפיו שוב ההצעה כי נחליף את  כ ל  השבויים המצרים שבידינו כנגד כל שבויינו שבידיהם. אם נעמוד על התנאי של שבוי נגד שבוי, ברור כי לעת עתה לא ישוחרר איש וסבלם של אנשינו יימשך מי יודע כמה זמן. לדעתי מוטב לנו להסכים להחלפת כל השבויים והנני מבקש אישורך. הדבר עשוי אולי לשמש תקדים מסייע לאותו ההסדר בינינו לבין סוריה, אשר אנו מעוניינים בו ביותר.

נציג הצלב האדום הבין לאומי רואה סיכוי-מה לקדם גם את השחרור ההדדי של הנידונים אם יטפל בעיה זו באופן נפרד. אינני יודע עד כמה אפשר לסמוך על הסיכוי הזה, אבל אין הדבר משנה את דעתי על החלפת השבויים לאלתר.

 

לכנסת - ויכוח על קראים, שיחה עם עיתונאי הודי.

בבית: טלפון - המצרי [שנעצר בלוד] שוחרר.

ללא הפוגה ל[בית משרד ה]אוצר החדש. אצל שר האוצר – עלייה: 3 חודשים, אוק'-דצ' - 14,400, צפוי לינואר-מרס - 10,500, בחצי שנה [בסה"כ] 25,000; מצב התעסוקה מחמיר ואין סיכוי שיוטב, אין בניין, אין כסף לשיכון, חידוש פחונים, גיורא מציע מעכשיו לקבוע לאפריל 56 - מרס 57 [מכסת] 30,000. נרדמתי באמצע, ספיר: 15 מיל' דולר.

ועדה מדינית - יצחק [נבון]: השניים מרוצים מהשיחה, עמוס [בן-גוריון] איום ונורא [סכסוך עמוס ב"ג, סמפכ"ל המשטרה, עם "שורת המתנדבים", שהאשימה אותו במתן הטבות לא נאותות לאנשי העסקים שלום ליגום וישעיהו ירקוני], יעקב וגדעון, יעקב על שיחתו עם הרמטכ"ל. [משה] סנה על עמוס ב"ג, לבון על ירידת המפלגה, רמז [לבון?] - שר מזכיר [נראה שאמר כי למפא"י דרוש מזכיר שהוא גם שר, ורמז כי מ"ש צריך ליטול תפקיד זה].

הור בלישה בבית, שמע מקונסול בריטי בירדן [על] תנועה להפרדת מערב הירדן ופדרציה עם ישראל.

עם וולטר על צירויות - שטוקהולם, אנקרה, מדריד.

ממי [דה שליט] על בוא "השליח", קוּרצת איסר על טדי, סרט אופנהיימר, זיאמה על גמר הישיבה.

בבית ג'ים [אנגלטון] - אולי לא יבוא "השליח" כלל, מוסרים [על מיבצע ההפגשה עם נאצר] לאנגלים, יבואו 2 ממחמ"ד

עניין גדעון רפאל, אני בין הקצוות, very keen [חריף מאוד] וספקנות.

 

יום ה',  19.1.1956

תיקון דוח ג'ים על שיחתנו, האיטלקי, עם המנכ"ל וצבי [נאמן] לקראת מבמ"ד [מיבצע מדיני?], הדני, איסר מרוצה משיחתו עם האח, אף מילה על טדי, קשר עם האנגלים.

נסיעה לבית ברל, החוג לעיון, שיעור על סוקרטס, מזכירות על בית ברל, ארוחת ערב - המון נוער, שיחה עם התלמידים, שיחה עם המורים, מסיבת י"ב, עם נמיר על נשק מבריה"מ, לת"א.

עם צפורה - עדה - מוסיק: אין ידיעה על בוא "השליח".

 

יום ו',  20.1.1956

החלטת מועב"ט, עברתי על התיק ל"זיקית", קיבלתי הבלגי, לירושלים עם חיים, מכתב מללה, ישיבה על התקציב, טדי: plunge [לקפוץ ולטבול], לא סטטוס-קוו, קיטרוג על איסר ועלינו.

הידיעה על הרוסים (נשק), לא תהיה מלחמה! מחשבותי על פנייה [למוסקבה בעניין נשק לישראל] - עכשיו אין חשש - [בוודאי ניענה ב]סירוב - אף על פי כן?

ב-9 כרעתי - סחרחורת, כאב ראש, בחילה.

 

שבת,  21.1.1956

ישנתי עד 8, כל הבוקר ניירות, מכתב לאבא על נשק רוסי, לארוחת צהריים ח"ז [חנה זמר], שוב ישנתי כשעה, ניירות, אפרים ברוידא על "מולד" והמפלגה, מברק ראובן על ביירוד, טדי - "השליח" יבוא מחר, מה יהא על גדעון רפאל? גדעון רפאל על [עסקן הפליטים עו"ד נימר] הַווַארי ביוון, על דאג [המרשילד].

ארוחת ערב אצל [דוד] גויטין, אצל וולטר, גדעון רפאל הרביץ תזכיר - כאילו לא קרה דבר, טדי הבטיח לדבר איתו.

שכבתי 2.30.

 

יום א',  22.1.1956

8 - למשרד, 9 - ישיבה אצל רה"מ על התקציב, לפני כן על [פנייה לקבלת] נשק מרוסיה - התייעצות "חברינו", ב"ג טען כי מזמן היה [צריך] לפנות, הסברתי כי הרווחנו - [עכשיו הם?] פנו אלינו ואפילו עכשיו לא פשוט, אמרתי לזיאמה: צעק: עוד כנרת?

בישיבת הממשלה דוח על שיחת אילת-לויד ו"התקרית", בעיית [גיוס?] השמיניות - הוויכוח עם ב"ג: מעולם לא היו תלמידים, המורים יצאו אחרי הבגרות.

טלפון מגולדמן על הוועידה בברייטון.

ישיבת אחה"צ - בוושינגטון נחרדו מפנייה [של ישראל בעניין נשק] לרוסיה, שערוריית המרשילד.

ארוחת ערב אצל גרנדוס, ולאחוס על החזית העממית ביוון.

בלילה על ניירות - שדר להמרשילד, הסבר לשג[רירות וושינגטון] על רוסיה; טדי על "השליח" - מחר נתחיל, הכל נדחס - הוא והמזכ"ל [של האו"ם, העומד לבקר בישראל].

שכבתי ב-2.45.

 

יום ב',  23.1.1956

קמתי ב-7.30, גדעון רפאל והמנכ"ל עם השדר בבית.

9.15 עם "השליח" - ב"ג, טדי ויעקב הרצוג - [הפגין] כושר והגינות ורצינות. פגישה, הפסקת אש, תביעת שטח, פליטים - choise [ברירה בין החזרה ופיצויים], סודיות, דאגה [של נאצר] לעצמו, לקבוצה, למצרים הופעת ב"ג לתפארת, אבל פיסגה!

12 במשרד - סר [ויקטור] רייקס [חבר הפרלמנט הבריטי], איימתי בנשק רוסי.

ארוחת צהריים עם "השליח": מנטליות ערבית, רציפות [יבשתית מצרים-ירדן], פליטים.

טלפון מנחום [גולדמן על] ביטול הוועידה, הצעת [רנדולף צ'רצ'יל בדבר] ריכוז נשק בקפריסין.

עם גדעון רפאל ללוד [לקבלת פני מזכ"ל או"ם ד' המרשילד], המסיבה התבטלה, המטוס איחר, חותמת בדרכון, התנהגות המזכ"ל, ההמתנה [למזכ"ל, ששוחח ארוכות עם גנרל ברנס], קראו למנכ"ל ולגדעון רפאל, נסעתי [לי-ם בלעדי המזכ"ל שנותר עם ברנס], הורדת הדגלון [של האו"ם ממכונית שה"ח אחר שמ"ש החליט לא לחכות למזכ"ל, ר' תמונה ב"מעריב" 24.1], זעמי בבואי - לנשיא, [הוא] פצוע, נידנד.

מיכאל אליצור - [הנחיתיו] איך להדריך [העיתונות], ארוחת ערב, דאג לא התנצל, גולדה וז'ילבר, אחרי ארוחת הערב התנפלתי על ברנס, אחר כך על המרשילד, צפורה הקשיבה, סיפרתי לחברים.

עם טדי קולק, יעקב הרצוג, גדעון רפאל והמנכ"ל על המשך עם "השליח": נשק ופגישה, אחר כך המנכ"ל על דאג [המרשילד] במצרים, ניצנה - למעשה קיבלו.

עייף עד לטירוף.

 

יום ג',  24.1.1956

דחיסות במלוא תוקפה, בבוקר רצוץ לבלתי יכולת קום, בעיתונות טיפול רך למדי [במזכ"ל], רמז ב"הבוקר" כאילו בנו האשם, רפרוף קל על תקריתי אני.

לשעה קצוצה במשרד - גיבוב מוּעדות נדחות.

הביתה: ב"ג והחברים ואחר כך "השליח", פתחתי בדבר פגישה כעיקר עם כל הגמישות, ב"ג: מה בדבר קהיר כמיפגש.

חזרתי למשרד, המנכ"ל וגדעון רפאל על טיוטת המזכ"ל, עצבנות אבא על רוסים.

ישנתי כבר וכמעט איחרתי, 5.30 - 4 עם המזכ"ל, 5.30 - יד"ה [יעקב הרצוג] בבית על תדרוך, 7 - 6 לאוסון על נשק, 7.30 - אצל [מלון] "גרטה אשר" עם גולדה וכו', 8.30 - בבית - "השליח" לאחר המזכ"ל, ניסה ב- suggestions [הצעות] ודיברנו נגד, אנו נציע suggestions, ב"ג: מדוע רק אנו?

התלבשו עלי כי אסע ללוד - אף ב"ג, גדעון רפאל "מתפטר", ישבתי על ניירות עד 1.30.

 

יום ד',  25.1.1956

דהרה מטורפת, קמתי 5.50, ב-6.30 יצאתי [ללוד] עם גדעון רפאל, ב-8 ליוויתי דאג, ב-9 חזרתי הביתה, 9.30 "השליח" - [ימתין ב]אתונה [למענה המצרים] תולדות, הפסקת אש, 10.45 [שגריר] אוסטרלי, 11 - כנסת - ארדיטי, בורג, 12 - מבמ"ד, 1.30 ארוחת צהריים, ישנתי 20 דקה, אריה אילן, עם [חנן] סידור - טיטו, גוהר, שבויים, נשיקת יד, אילת.

מק-קדן - שום ממשלה לא תחזיק יום אם לא תבוא לעזרת ישראל.

האוצר - מערכה על תקציב, הביתה, ארוחת ערב, ניירות, עייפות מדכאה.

 

יום ה',  26.1.1956

סמבטיון, גיורא וגרנות, לורד ראסל, מייד אחר הצהריים לת"א - ישיבה על האינטרנציונל [הסוציאליסטי], ישיבת המרכז - מוסד לביקורת, לפתע הגנת משה"ח, פ' לבון על ישיבת דמשק, בבה [אידלסון] על גרמניה, ארוחת ערב בדירה עם צפורה וזאב [שרף], שעה ארוכה אצל עדה - יהודה, ערבית עם הרי, מאוחר לי-ם, ניירות.

 

יום ו',  27.1.1956

עם ג'ו [תקוע] על סדר יום ארוך, התייעצות לקראת [פגישת] אייזנהאור-אידן, הגשת תזכיר, בעד ונגד, [הוחלט]  ב ע ד;  הכתבת השיחה עם המרשילד; ארוחת צהריים עם נחום [גולדמן], שיחתו עם ראסל, במקום "משולשים" אזור מפורז בפיקוח ופיתוח לכל, רמז לדרישת התחייבות [מממשלת ישראל] נגד [מעשי] תגובה תמורת נשק.

צבי לוקר, ש' בנצור, טדי על גדעון וסידורים; נסיעה בטיסה לזאב שרף -  עמוס ב"ג.

כל הערב על ניירות, מברק נוסף על שיחת אבן-דאלס - תולה הכל בשליחות "האורח".

 

שבת,  28.1.1956

ישנתי 8 שעות, בבוקר על ניירות, הכתבתי לרוחמה, אחה"צ שוב, טלפון לללה.

רוז [הלפרין] לתה - הקונגרס, מברק נוקב משג[ריר וושינגטון] נגד פנייה לבריה"מ.

אצל דודיק; אצל גב' חנוך, מסיבת הערב - כל המשרד [חוץ] ואשתו, היכרות עם [המזכיר האישי החדש] צבי נאמן, זאב [ש"ק] שָר!

אחר כך עם גדעון רפאל ויד"ה [יעקב הרצוג] - טיוטה, טדי - "השליח" חוזר מחר, ישבתי עליה יסודית, שכבתי בשתיים.

 

יום א',  29.1.1956

במשה"ח ערכתי מברק לאוברי להגשת תזכיר שטיוטתו מאמש.

למשרד רה"מ: אצל ב"ג, המברק וניצנה, ב"ג נוטה חסד לחוזה בגדאד, ניצנה - סבך חדש, נייר על ביטנת נאצר.

ישיבת הממשלה: אבן-דאלס, צור-פיניי, אנו והמרשילד.

גמרנו מוקדם וחזרתי למשה"ח, עם גדעון רפאל ויד"ה על המברק.

צפורה בת"א.

אחה"צ עם וולטר וג'ו על סבך ניצנה, וולטר התנדב [לשוחח בעניין זה עם ב"ג].

ישיבת הממשלה על התקציב (ב"מעריב" פרטי רצח [בן-עמי] מלכימן [מדריך מכפר יחזקאל, נרצח ע"י מוּסעים יהודים ליד תקומה, אך תחילה יוחס הרצח למסתננים]).

"השליח" לא יבוא, הוחזר [לארה"ב] מאתונה לאחר שאמר נואש [בהמתינו שם לשווא ל"אור ירוק" מהמצרים לצאת לקהיר].

יחזקאל [סהר] מזכה את עמוס [ב"ג] כליל.

בערב התייעצות על ג'ונסטון, על ניירות עד קרוב ל-2, חיברתי מברק על ג'ונסטון, מברק אכזבה משליחות האורח.

 

יום ב',  30.1.1956

יעקב על שיחתם עם בן [קרמיט רוזוולט], מברק [הרברט] הובר (בניירות), ברור כי השליחות [של רוברט אנדרסון] נכשלה.

עם יעקב על המברק לאבן על ג'ונסטון. [ג'ון] דגדייל [חבר פרלמנט בריטי, (לייבור)], strong arguments [נימוקים חזקים], ניסה על החזרת פליטים והדפתי.

המנכ"ל אצל ב"ג - [האחרון הסכים כי] אם התחייבנו [בעניין ניצנה] נמלא.

ישיבת הממשלה על התקציב - דיברו בלי סוף, באמצע הישיבה ידיעה - "השליח" יבוא הערב.

אחה"צ 3 שעות במשרד, 4 – קובובי; 5 - [העיתונאי היהודי-אמריקני] הל לרמן - מאמרו - נאצר לא פופולרי ביותר במצרים, לא כן בחוץ [בעולם הערבי] בהחלט [יש] סכנת תוקפנות [מצרית], ניסה להוציא מפי [תוכנית ישראל למלחמת] מנע, 6 - דניאל לוין על חוף הזהב וסין.

כל הערב על ניירות, "השליח" בא ויטוס מחר לארה"ב.

 

יום ג',  31.1.1956

בבוקר עם יעקב, אמיל ומרדכי, התכוננתי ל[מושב] הנהלת הסוכנות, ב-10 בצילינדר להתייצבות [השגריר] האיטלקי, חזרתי והתפשטתי ולסוכנות, הרצאת ב"ג - דחיפת סכנת נאצר [להרצאה], הגנה נואשת על [מיבצע] כנרת - דיג - שוב [דיבר על] עניין הסמכות [להחליט על המיבצע] - [טען כי המיבצע] לא הזיק כלום.

ארוחת צהריים עם ישראל ג'[ולדשטיין], הַל לרמן, דורונים - לרמן על שם ישראל בתוניסיה.

מהארוחה לישיבת הממשלה - סוף סוף הגעתי לדיבור ועשיתי רושם.

טדי ויעקב - לא כצעקתה, יש חיוב בקהיר, הביתה: שיחה עם "השליח", הזקן הצטיין, בכל זאת עניין רחוק.

לישיבת הממשלה: אשכול עונה, 9.15 לסוכנות עד 11.30, הביתה לניירות, פגז מב"ג על ניצנה, טילפנתי לוולטר ונדהם.

 

העתקת קישור